Rune Arntzen, rådgiver i Nasjonalt Kompetansesenter for sikring av Bygg, og Ståle Liane Skudal, senioringeniør i Nasjonalt Kompetansesenter for sikring av Bygg. Foto: Forsvarsbygg

Kompetansesenteret er en del av Forsvarsbygg, men gjør oppgaver for alle som har behov for å sikre sine eiendommer eller bygninger i hele den offentlige sektoren på tvers av departementer og etater.

- Det dreier seg om å sikre mot terror, spionasje og sabotasje, men også mot krigshendelser. Frem til 90-tallet var vi mest opptatt av å sikre forsvarsinstallasjoner, men etter millieniumsskiftet og ellevte september snudde fokuset seg mer mot sikring av bygninger.

- Med alt som skjer i øst, kan det se ut til at vi må begynne å vie noe mer av ressursene våre mot forsvarsanleggene igjen, sier Rune Arntzen som er major av grad og arbeider som rådgiver for beskyttelse.

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg har rundt 45 ansatte med ulik erfaringsbakgrunn og utdannelse. Her finner vi alt fra sivilingeniører og arkitekter til statsvitere og befal fra forsvaret.

Sikkerhet tidlig i planleggingsfasen

Det er langt vanskeligere å sikre eksisterende bygninger enn det er å sikre nye bygninger mot mulige terrorbomber:

- I forbindelse med sikring mot bruk av sprengstoff er det viktig å ha stor nok avstand fra det stedet der en bil med sprengstoff kan plasseres til selve bygningen. Det er ofte ganske enkelt å planlegge for dette ved å sette av nok areal i planleggingsfasen, men når bygget først står der blir det problemer.

- Da kan vi risikere å få løsninger som kan minne mer om festningsverk, og det vil vi helst ikke ha, derfor er det viktig at vi kommer inn tidlig i planleggingen. Da vil  vi også ha muligheten til å planlegge for et åpent samfunn, hvor gående og syklende kan ferdes fritt de fleste steder,  samtidig som bygget er godt sikret, sier Ståle Liane Skudal som er senioringeniør og har eksplosjonsrespons som spesialfelt.

Noen av de virkelig store prosjektene som kompetansesenteret arbeider med for tiden, og hvor de er inne i selve planleggingsfasen, er den nye kampflybasen som er under planlegging på Ørland og i forbindelse med planleggingen av det nye regjeringskvartalet. 

Forskning, utvikling og testing

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg skal være en spydspiss og det fremste fagmiljøet for sikkerheten til norsk infrastruktur og bygninger. Derfor arbeider de mye med forsking og utvikling og er også i gang med å etablere et testsenter hvor de kan teste ut ulike løsninger:

- Vi utfører tester slik at vi finner ut hvor gode de ulike løsningene er mot eksplosjonslaster, beskytning og innbrudd. Ofte bruker vi forsvarets skytefelt til testene, men dette er dyrt og tidskrevende, så nå arbeider vi med å etablere et spesialdesignet testsenter.

Det er viktig at vi også driver forskning og utvikling i nært samarbeid med andre land, for hvis vi skal være spydspissen for sikkerhetsarbeidet i Norge må vi alltid ligge i forkant av utviklingen, sier Skudal.