​FFIs primære oppgave er å drive forskning for å dekke Forsvarets egne behov. Imidlertid er det slik at mange av områdene Forsvaret er interessert i, også er relevante for den sivile beredskapsplanleggingen. Blant annet har de laget avanserte matematiske spredningsmodeller.

- Ved hjelp av disse modellene er vi i stand til å beregne nøyaktig det som skjer ved ulike typer hendelser. I prinsippet kan modellene benyttes for alt som beveger seg i luft og i vann, sier Anders Helgeland som er prosjektleder og forsker i FFI.

Spredningsmodellene kan for eksempel brukes ved industriulykker, gasslekkasjer og legionellautbrudd, men de kan også benyttes i forbindelse med terrorhandlinger hvor det benyttes bomber.

Skaper scenarier

- Når vi bruker disse modellene kan vi lage ulike scenarier og skaffe detaljkunnskap om skadeområde og konsentrasjoner. Vi kan estimere antallet skadde og for eksempel dimensjonere behovet for behandling ut fra denne kunnskapen, forklarer Helgeland.

Spredningsmodellene kan både benyttes i forbindelse med planleggingsarbeid i forbindelse med beredskap eller øvelser, men de kan også være nyttige i direkte krisehåndtering.

- Hvis det går av en bombe eller skjer noe akutt, så kan vi ved hjelp av modellene for eksempel hjelpe nødetatene med hvor de skal evakuere. I etterforskningssammenheng ønsker de kanskje å finne rester etter bomber eller giftige stoffer og da kan også disse modellene brukes, sier Helgeland.

Oppdrag for norsk industri

I sivil sammenheng har FFI brukt sine modeller til å hjelpe norsk industri. For noen år siden var det et legionellautbrudd i Østfold og da brukte FFI modellene for å finne hendelsesforløpet i hva som hadde skjedd.

- Den gang var det slik at helsemyndighetene hadde gått ut med informasjon om at denne hendelsen hadde skjedd på en bestemt måte, mens våre modeller skapte klarhet i hvordan det virkelig hadde skjedd og den egenlige årsaken. Mange industrianlegg har kjemikalier som kan være potensielt farlig, og da har vi vært med å modellere ulike hendelser slik at det har vært mulig å foreta konsekvensvurderinger og identifisere tiltak for å øke sikkerheten.

Kontinuerlig utvikling

Mange gasser er usynlige i virkeligheten, men i modellene visualiseres gjerne gassene ved hjelp av farger, og FFI har utviklet gode visualiseringssystemer slik at det blir enklere å forstå resultatene av det modellene viser.

- Vi samarbeider også med amerikanske forskere om et prosjekt der vi skal gjøre spredningsberegningene langt raskere enn det vi klarer i dag. Ved hjelp av dette verktøyet vil man bli i stand til å få svar i løpet av sekunder på hvordan for eksempel spredning av en bestemt gass vil bre seg.

FFI holder på med en modell av cirka 200 kvadratkilometer av Oslo, den er tenkt å være den første anvendelsen av dette verktøyet.