Det norskeide programvareselskapet Teleplan Globe har i flere tiår levert systemløsninger og kompetanse til Politiet, Forsvaret, NATO og over 15 allierte nasjoner. De har også levert løsninger til andre aktører med samfunnskritiske oppgaver, for eksempel energiselskap, teleoperatører, statsbanker, direktorater og departementer, ifølge salgs- og markedssjef Christian Jahren.

Operativ kompetanse

Teleplan Globe tilstreber alltid å blande sine dyktige programvareutviklere med operativ sluttbrukerkompetanse. Jahren er en av flere medarbeidere som er rekruttert for å sikre selskapet tilgang på politioperativ kompetanse.

Selskapet har bygd opp en egen avdeling for Politi og Samfunnssikkerhet, hvor medarbeiderne blant annet har lang erfaring fra ordens-, etterforskning- og hundetjeneste, samt sjø- og operasjonssentraltjeneste. De har bred bakgrunn fra ledende operasjonssentralmiljøer, samt erfaring fra plan-, beredskaps- og stabsarbeid, i tillegg til å ha undervist ved blant annet Politihøgskolen.

– Den brede operative erfaringen kombinerer vi med svært dyktige programvareutviklere, sier Jahren, som for øvrig også har en bachelorgrad i økonomi og markedsføring bak seg.

Kritisk kommunikasjon

– Vår kompetanse dekker radioplanlegging, kart-, navigasjons- og sporingssystemer, samt effektive og sikre kommunikasjonsløsninger. Leveransene spenner fra bistand og konsulenttjenester til komplette hyllevareløsninger for beslutningsstøtte i felt, kommando & kontroll og avanserte etterretningssystemer. En av de viktigste forutsetningene for å håndtere kriser er kommunikasjon, både i form av tale og dataoverføring. Vi har lagt stor vekt på å utnytte begrenset båndbredde, som man har i Nødnettet, satellittsamband og GSM EDGE. I tillegg kan vi selvsagt anvende moderne kommersielle mobilnett med 4G og WLAN, og all kommunikasjon er kryptert, sier Jahren.

Tett på kundene

Erfaringer fra 22. juli og den påfølgende Politianalysen påpekte en akutt mangel på både kommunikasjons- og IKT-løsninger for å støtte politiets operative funksjoner. Teleplan Globe har i etterkant, i samarbeid med spesialseksjoner i Politiet og Forsvaret, utviklet systemer som er tilgjengelig som hyllevare. Selskapet samarbeider med Direktoratet for Nødkommunikasjon, og løsninger som benyttes i deler av politiet kan anvende Nødnett som kommunikasjonsbærer. NORA, et slikt system, har blant annet dannet grunnlaget for tilleggsmoduler til CIM®; krisehåndteringssystemet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har standardisert på.

– Vi opplever svært gode tilbakemeldinger, og trenger Politiet i Norge som referansekunde, men har internasjonale ambisjoner med løsningene våre. Nødetatene i Hamburg testet nylig NORA under et stort idrettsarrangement, og tilbakemeldingene var svært gode. Vi får ros for lav brukerterskel, god funksjonalitet, stabilitet og sikkerhet i løsningene, sier Jahren.

Mulighet til å påvirke

– Etter flere år i politiet er det utfordrende å jobbe med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid fra et nytt ståsted, men det er fortsatt det brennende engasjementet om å være med å påvirke samfunnet og fremtiden som driver meg. Jeg synes innovasjonsgraden og fremdriften i beredskap-Norge er frustrerende lav, sier Jahren. Terskelen burde vært mye lavere for å ta i bruk enkle, eksisterende løsninger som kan utgjøre enorme forskjeller. Jeg er allikevel positiv med tanke på fremtiden. Gode og effektive styringssystemer for krisehåndtering, sikkerhet og beredskap vil bidra til å styrke samfunnssikkerheten i Norge.