– Vi ser det er behov for å snakke enda mer sammen – før det smeller, sier Knut Oscar Gilje, direktør i NSO.

NSO har blant annet ansvaret for å følge opp industrivernet i 1100 norske virksomheter. Industrivernet er industriens egne folk som er organisert og trenet til å håndtere personskader, branntilløp, lekkasjer og andre hendelser.

– I løpet av et normalår bidrar industrivernmannskap i minst 1000 situasjoner der det er behov for akutt hjelp før nødetatene når frem, forteller Gilje. Tilsammen har industrien mer enn 15000 mannskap klare til innsats.

– For oss er det svært viktig å kunne bidra til at beredskapen er tilpasset de lokale behovene, og at de ulike beredskapsaktørene regelmessig samarbeider, understreker Gilje. Han forteller om ulike initiativ NSO tar på dette området:

– Gjennom både tilsyn og veiledning legger vi vekt på at den enkelte virksomhet må sørge for å invitere lokale nødetater til samarbeide. Noen steder er dette selvsagt. Andre steder ikke.

Også i kursvirksomheten til NSO vektlegges samarbeid med nødetatene. Et av kursene deres er SIMKAT (simulert katastrofe).

– Her får deltakerne trent på å håndtere ulykker der de i en spillsituasjon skal samhandle med hverandre og med representanter fra politi, brannvesen og ambulanse. Dette ser vi gir veldig gode og realistiske situasjoner de har nytte av for å utvikle seg selv og eget beredskapsarbeid.

NSO er nå engasjert i flere prosjekter der samordning av beredskapsressurser mellom ulike virksomheter og med kommunale og nasjonale ressurser, står på agendaen.

– Samfunnssikkerheten styrkes ved at de ulike aktørene innen beredskap snakker sammen og diskuterer løsninger som også gir en betydelig forebyggende effekt. Denne typen samarbeid er noe vi i NSO brenner for, og vi ser på dette som viktige bidrag for å skape en sikrere hverdag for oss alle, avslutter Gilje.