- Svakheten til den vanlige infrastrukturen vi har for telekommunikasjon ligger i at både mobilnettet og fastnettet er basert på master og kabler. Disse nettverkene feiler ved flom og storm, det skjedde blant annet under stormen Dagmar.

Derfor må man sikre seg og ha et alternativ som fungerer uavhengig av bakkenettet, og da snakker vi om satellittkommunikasjon, sier Alf Stian Mauritz som er Managing Director i IEC Telecom.

Med satellittelefoner kommuniserer man direkte via satellitt i verdensrommet, noe som gjør at kommunikasjonsutstyret ikke påvirkes av ytre ting som stormer eller strømbrudd.

To hovedsystemer

Det selges flest håndholdte Iridiumtelefoner her til lands da Iridium er det systemet som gir best dekning så langt nord. Disse telefonene benyttes primært til talekommunikasjon. Inmarsat er et annet system, basert på geostasjonære satellitter.

I tillegg til tale har Inmarsat en datakapasitet på inntil 650 kilobytes per sekund. Satellittelefonene er avhengig av fri sikt til himmelen for å fungere, skal man bruke dem i bygninger må man ha eksterne antenner. I tillegg finnes det også høyhastighetsbredbånd fra blant annet Eutelsat som gir opptil 20 Mbps.

Beredskapskommunikasjon

- Vi har hatt hendelser som viser nytten av å ha en beredskap som også omfatter satellittkommunikasjon, noe vi så under storbrannen i Lærdal da mobilnettet ble slått ut for en lengre periode. Heldigvis hadde flere aktører i Lærdal anskaffet satellittelefon før brannen inntraff.

Ellers er det gjerne de beredskapsansvarlige i kommunene og i fylkene som behøver dette, men også Forsvaret og alle nødetatene har satellittelefoner som de kan bruke når annen kommunikasjon er nede. NRK og TV2 har i en årrekke benyttet seg av dette, og det er nok flere bedrifter som også burde anskaffe satellittelefon som en del av beredskapen sin, sier Mauritz.

Det koster rundt 8 kroner i minuttet å ringe med en satellittelefon, men i en krisesituasjon er dette en lav pris å betale for å kunne kommunisere.