Vi jobbet med sikring av bygg lenge før den 22. juli, men det som skjedde da ble vel en slags katalysator for økt fokus på sikring av bygg, sier Helge Langberg som er leder i Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg. - Dette var en episode man ikke hadde forestilt seg at kunne skje i lille Norge. Det ble en forferdelig vekker som har ført til større bevissthet rundt denne typen hendelser, kompletterer kollegaen Marius Botten. Han arbeider som arkitekt ved kompetansesenteret. Det har kommet egne forskrifter på plass som definerer hvilket grunnsikringsnivå statlige bygg skal ha i forhold til hvilke funksjoner de fyller. Eksempel på et grunnsikringstiltak kan være å hindre kjøretøy i å kjøre inntil bygninger.
 

Sikring av statlige bygg

Den primære oppgaven vår er å støtte Forsvaret, men på bakgrunn av en regjeringsbeslutning ble det opprettet et Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, forklarer Langberg. Kompetansesenteret skal bidra med sikkerhetsrådgivning for bygg i statlig sektor som måtte ha behov for beskyttelse eller sikring. - Det er viktig å påpeke at vi er rådgivere, så vi gir aldri pålegg, men vi kan bidra med spesialkompetanse i planleggings- og gjennomføringsfasen av sikringstiltak, fortsetter Langberg.
 

Vår oppgave er ikke å bygge festninger, men å bidra til å skape et åpent samfunn hvor folk føler seg velkomne samtidig som sikkerheten er ivaretatt.

Kompetansesenteret er med sine femti ansatte et stort rådgivningsmiljø som både kartlegger status og utarbeider sikkerhetsanalyser, men de har også arkitekter og rådgivende ingeniører innen de fleste byggtekniske fag slik at de også kan prosjektere løsninger.

Forskning og utvikling 

Når det gjelder grunnkompetansen vår har vi stor bredde i organisasjonen. Vi har blant annet statsvitere, ingeniører, arkitekter, fysikere og matematikere. Det er viktig at vi er bredt sammensatt for en del av mandatet vårt er også å drive med forskning og utvikling, for vi skal være landets ledende miljø for å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til et tryggere Norge, forteller Botten. Tilknytningen som kompetansesenteret har til Forsvaret legger forholdene godt til rette for forskning og utvikling, men også testing. Etter 22. juli fikk senteret i oppdrag fra Politiet å rekonstruere bomben som ble brukt i regjeringskvartalet basert på råstoff man fant på gården til Breivik og basert på forklaringene han ga. Sprengingen, som foregikk i kontrollerte former på Rena, ga en rekke svar på hvor stor bomben hadde vært, og sprengkraften den hadde.

Bygger ikke festninger 

Tverrfagligheten vi besitter og tilgangen vi har til gradert informasjon gjør oss svært godt rustet til å gjøre kompliserte vurderinger rundt sikring av bygg. Vår oppgave er ikke å bygge festninger, men å bidra til å skape et åpent samfunn hvor folk føler seg velkomne samtidig som sikkerheten er ivaretatt, og disse oppgavene har vi kompetanse til å løse på en god måte, avslutter Botten.