Bjørn Pedersen har jobbet som brannmann og brannsjef i en årrekke. I dag er han pensjonert fra brannvesenet, men er fortsatt yrkesaktiv i Norsk Brannvern som branningeniør:

– Jeg har sett mye rart, både i tiden i brannvesenet, men også på de tilsynene jeg gjennomfører nå. Det dreier seg både om manglende røykvarslere, ledelys, manglende merking av nødutganger og slurv med elektrisk utstyr. Årsaken er som regel ikke uvilje, men vi møter mye uvitenhet og mange som tenker at en brann aldri vil hende dem, forteller han.

En rekke potensielle brannkilder

Pedersen får støtte fra sin kollega Martin Werner som arbeider som servicetekniker i Norsk Brannvern:

– Mitt inntrykk er også at uvitenhet er veldig vanlig. Rent teknisk er det aller vanligste at mange boligselskaper har for få røykvarslere eller at de er for gamle. Vi ser også at slukkeutstyret ofte har gått ut på dato, har mangler eller ikke finnes i det hele tatt, sier Werner.

Han sier også at å lade mobilen om natta, eller å la kaffetrakteren stå på hele tiden også kan være potensielle brannkilder. Mye bruk av skjøteledninger kan også medføre brannfare.

Branninspeksjoner har egenverdi

– Første gang vi er på kontroll i borettslag og sameier, opplever vi ofte at det mangler rømningsskilt. I mange blokker finnes det heller ikke andre rømningsveier enn den vanlige oppgangen og utgangsdøra. Da er det hensiktsmessig å utstyre balkongen med redningsline eller stige, forteller Werner.

Det er et stort regelverk og mange forskrifter å sette seg inn i når det kommer til brannsikkerhet. Derfor kan det være smart å bruke serviceteknikere eller branningeniører som gjennomgår boligkomplekset, stiller en diagnose og foreslår løsninger hvis noe er mangelfullt:

– Selv om folk blir gjort oppmerksom på mangelfulle forhold får vi som regel veldig positive reaksjoner, sier Werner.

– Ofte har det en verdi i seg selv at vi foretar branninspeksjoner, for det får folk til å tenke mer på brannsikkerhet, og det er viktig, tilføyer Pedersen til slutt.