Oppland Stål er et selskap med ingeniør- og prosjektfaglig styrke som leverer fremtidsrettede løsninger for trafikksikring av veier og broer. Visjonen deres er null skader i trafikken. Når de utviklet det nye systemet FlexSafe sammen med Farstad la de stor vekt på fleksibilitet, estetikk og ikke minst at de oppfylte de gjeldende sikkerhetskravene H2/W2/V2.

Systemet er et komplett og fleksibelt system for bygging av brurekkverk i alle størrelser. Det er effektivt å planlegge med og er enkelt å montere. Denne nye generasjonen brurekkverk er like sikker som tradisjonelle løsninger og løsningen gir dessuten et veldig godt sluttresultat hvor man ser at det også er tatt hensyn til miljø og visuelt uttrykk under utviklingen. Rekkverket blir produsert i Norge.