En av dem som er med på å overvåke de utsatte områdene er geolog Gudrun Dreiås Majala. Hun sier at vi i Norge aldri har vært bedre rustet til å forutsi fjellskred slik vi er i dag.

– Teknologien gjør det mulig for oss å ha full kontroll over de ulike høyrisikoobjektene. Vi har avansert utstyr i fjellskredovervåking, sier Majala.

Det er Norges geologiske undersøkelser (NGU) som gjør selve kartleggingen av de ustabile fjellpartiene. På bakgrunn av NGUs rapporter, tar NVE stilling til om et fjellparti skal overvåkes kontinuerlig eller har behov for annen type overvåking. Dersom det er behov settes avansert overvåkingsutstyr ut.  Bakkebaserte radarer, GPS-mottakere, lasere og strekkstager (måler utvidelse av sprekker i fjellet) er eksempler på instrumenter som kontinuerlig samler inn informasjon. Flere av objektene er også utstyrt med borehullsinstrumentering som gir informasjon om hva som skjer under bakkenivå.

 

Gudrun

ALDRI VÆRT BEDRE RUSTET: Norge er i dag bedre rustet til å forutsi fjellskred enn noen gang før, sier geolog Gudrun Dreiås Majala. Foto: NVE/SVF


 

Syv mulige fjellskred

I dag er det syv fjellpartier som er definert som høyrisikoobjekter og som overvåkes kontinuerlig. Historisk sett skjer det to til tre store fjellskred hvert århundre i Norge, og geologene kan ikke si noe om når et nytt fjellskred vil skje. Det de vet, er at et eventuelt skred kan forårsake store skader, også sekundærvirkninger i form av flom og oversvømmelse. Flere av fjellpartiene vil også forårsake en flodbølge. Dersom fjellet Åknes på Sunnmør raser ut, kan potensielt 54 millioner kubikkmeter med stein gå ut i fjorden og utløse en flodbølge som kan ramme ti kommuner.

Godt forberedt

For å forberede seg best mulig, får NVE hjelp av Norges geotekniske institutt (NGI) til å lage flodbølgemodellering. Slik får en oversikt over hvilke kommuner som kan bli berørt av flodbølge utløst av et fjellskred.

Majala forsikrer at det alltid vil bli varslet om et fjellskred i god tid, slik at eventuell evakuering blir gjennomført i tide. Dersom farenivået høynes, varsles beredskapsaktørene, blant annet politiet, umiddelbart.