– For syv år siden kom vi på ideen om å lage en nasjonal kampanje om informasjonssikkerhet. I USA hadde de allerede innført oktober som sin nasjonale sikkerhetsmåned. Dette inspirerte oss til å starte et tilsvarende opplegg i det små her hjemme. Kampanjen har hatt en formidabel vekst, og nå har vi veldig god bredde og stor deltakelse i de ulike arrangementene, aktivitetene og tilbudene som gis i oktober, sier Peggy S. Heie som er administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Et utstrakt samarbeid

NorSIS er en liten organisasjon som bare teller ti årsverk og har mange oppgaver. Derfor måtte de legge opp Nasjonal Sikkerhetsmåned som en samarbeidskampanje der NorSIS’ nettverk og næringslivet blir med i en dugnad hvor informasjonssikkerhet står i høysetet:

– Vi koordinerer kampanjen etter oppdrag fra Justisdepartementet. Kampanjen er avhengig av gode samarbeidspartnere for å nå ut med budskapet. Noen er rene finansielle bidragsytere mens andre samarbeidspartnere bidrar faglig. Vi oppfordrer blant annet sikkerhetseksperter over hele landet til å melde inn foredrag som de kan holde i løpet av måneden, gjerne i sitt eget nærmiljø, fortsetter Heie.

80 prosent av norske bedrifter har fire ansatte eller færre og da blir det vanskelig å allokere nok ressurser til å tenke på informasjonssikkerhet i hverdagen. Sikkerhetsekspertenes bidrag med foredrag, samt annet opplæringsmateriell for denne gruppen er viktig for å sette sikkerhet på dagsorden.

– De som ønsker det kan promotere arrangementer de ønsker å avholde i en aktivitetskalender som ligger på våre kampanjesider, tilføyer hun.

En opplæringspakke

NorSIS har også lagd en informasjonspakke som bedrifter med færre enn 20 ansatte kan få gratis. Opplegget inneholder blant annet e-læring som består av åtte moduler, hver av dem tar det fra to til fire minutter å gjennomføre.

– De som ønsker å sette fokus på informasjonssikkerhet i oktober kan på en enkel måte, for eksempel bruke en av våre selvforklarende PowerPoint-presentasjoner på et morgenmøte, vise filmer, henge opp plakater, dele ut brosjyrer og sikkerhetspåminnelser, forklarer Heie.

– I fjor mottak 426 000 arbeidstakere i Norge e-læring, det var cirka 100 000 flere enn året før. Vi er veldig spente på hvordan responsen blir i år.

Undervisningsinstitusjoner og studenter

UNINETT som eies av Kunnskapsdepartementet, leverer forskningsnett og tjenester til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren, som ligger hos UNINETT har vært trofaste medlemmer i sikkerhetsmåneden og brukere av opplæringspakken i flere år.

– De yrkesaktive får gjerne noe opplæring i informasjonssikkerhet gjennom jobben sin. Verre er det med de eldre og de yngre som ikke har blitt yrkesaktive enda. Derfor er det veldig viktig at institusjoner som UNINETT er med i samarbeidet. De når ut til høgskolene og universitetene og er med på å forme morgendagens arbeidstakere, sier Heie.

– For tredje år på rad er vi gullsponsor. Det betyr at alle universiteter og høgskoler får anledning til å delta på sikkerhetsmåneden gratis. Sektoren har 300 000 studenter og 30 000 ansatte, så vi når ut til et betydelig antall personer. Vi legger forholdene til rette og tilpasser materiellet som NorSIS utvikler, mens det er opp til den enkelte institusjon selv å bestemme hvordan de vil utnytte seg av dette. I oktober lanserer vi også en egen informasjonsportal som heter «På den sikre siden». God informasjonssikkerhet er viktig, og sikkerhetsmåneden er en fin anledning til å sette fokus på dette temaet, sier seniorrådgiver i UNINETT, Øivind Høiem.