Hvert år utsettes norske bedrifter og privatpersoner for titusenvis av hendelser. 100 av disse blir betegna som særdeles alvorlig og summen av alle hendelsene anslås å koste det norske samfunn 20 milliarder kroner årlig.

For å bekjempe disse er Norge avhengig av kunnskap og forskning på området. Det bidrar Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik med. Senteret er et av Europas største akademiske forskningssentre innen cybersikkerhet.

- Det som gjør oss helt unike er at senteret er etablert som et omfattende partnerskap med arbeidslivet, at det knytter arbeidslivets utfordringer, studieprogrammer og forskning tett sammen. Vi bruker forskning til å løse reelle problemer, sier nyansatt direktør for senteret, Sofie Nystrøm.

Datakriminalitet

Mange tenker at «jeg har ingenting å skjule, det spiller ingen rolle om noen bryter seg inn på datamaskina mi», men det gjør det faktisk.

Hun tiltrådde stillingen for få dager siden og er klar på hva som kan skje dersom de datakriminelle får herje fritt.

- Sabotasje, både mot privatpersoner og næringsliv, kan gå ut over liv og helse. Tilliten til Internett kan også bli ødelagt og folk kan bli redde for å bruke for eksempel bankkort eller kommunisere på sosiale medier, sier Nystrøm.

Direktøren forklarer at hele samfunnet i dag bygger på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Hun tror ikke innbyggerne og politikerne forstår rekkevidden av dette.

- Sentrale beslutningstakere skjønner ikke hvor sårbare vi faktisk er, sier hun.

Nystrøm legger til at datakriminalitet omfatter mye mer enn kun virus på pc-en.

- Mange tenker at «jeg har ingenting å skjule, det spiller ingen rolle om noen bryter seg inn på datamaskina mi», men det gjør det faktisk, sier hun.

Alvorlige konsekvenser

CCIS ble offisielt åpna 15. august 2014 og har pr i dag 25 partnere som er med på å finansiere driften. Blant disse finner vi aktører innen politi, forsvar, næringsliv, personvern og akademia. Styreleder Morten Irgens mener at også norske myndigheter burde bidra mer. I 2014 støttet regjeringa senteret med fem millioner kroner, men Irgens ønsker en fast post.

- Som samfunn er vi ikke bevisste nok på utfordringene vi står overfor.  De dekker et vidt spekter, men utfordringer som cyberbullying, utpressing, svindel av enorme verdier, og redusert tillit til våre kritiske systemer, blekner antakelig sammenliknet med den konstante lekkasjen av bedriftshemmeligheter til andre land.

Han mener norske bedrifter i ytterste konsekvens vil kunne gå konkurs fordi utenlandske konkurrenter stjeler forretningshemmelighetene deres.

- Men ved senteret utdanner vi personer som vil kunne takle disse utfordringene, sier han.

Flere samarbeidspartnere

De digitale grensene er ikke like lette å oppfatte som landegrenser, men truslene er minst like alvorlige

En av samarbeidspartnerne til CCIS er Cyberforsvaret. Generalmajor, tidligere leder av Cyberforsvaret  og nå seniorrådgiver Roar Sundseth forteller at samarbeidet mellom de to aktørene er nært og tett.

- Cyberforsvaret ble oppretta i 2012 og vi startet dialogen med CCIS med en gang, sier han.

Han forteller at jobben til Cyberforsvaret er å drifte og passe på Forsvarets IKT-systemer. De skal også beskytte det sivile samfunnet.

- Vi bistår når politiet og Justis- og beredskapsdepartementet ber om støtte, sier Sundseth.

Han mener at Norge som samfunn er alt for naive når det gjelder datakriminalitet.

- Vi er virkelig nødt til å sette inn støtet, sier seniorrådgiveren.

Lettere å se fysiske trusler

Hvert år blir 60 000 nordmenn utsatt for identitetstyverier som gir økonomisk tap. I USA skjer det internettangrep gjennomsnittlig hvert tredje minutt. Direktør Sofie Nystrøm tror flere har fått øynene opp for datakriminalitet takket være medieoppslag, men mener at det fortsatt er lettere å prioritere fysiske trusler.

- De digitale grensene er ikke like lette å oppfatte som landegrenser, men truslene er minst like alvorlige, sier hun.

Nystrøm mener Norge skriker etter kunnskap om cyber- og informasjonssikkerhet. Ved Høgskolen i Gjøvik, som er vertsinstitusjon for CCIS, har informasjonssikkerhet vært et satsningsområde i mer enn ti år.  Gjennom partnerne leverer CCIS sju studieprogrammer innen blant annet informasjonssikkerhet, datakriminalitet og etterforskning.  Hun forteller at senteret har store tanker for framtiden.

- Vi skal forstå samfunnets behov og innfri disse. Vi skal bidra til at Norge er bedre i stand til å møte det framtidige trusselbildet, sier Sofie Nystrøm.