Et fat på 50 000 kubikk bensin er i ferd med å blandes for å bli lastet over til et tankskip på raffineriet Mongstad. På den andre siden av kloden i India er det tidlig morgen. En IT-ansatt i det indiske selskapet HCL skal uføre vedlikehold på en server i Norge. Kunden er Statoil. Vedlikeholdsarbeidet er forsinket. IT-konsulenten gjør en tastefeil. Han kommer inn på feil server, en server han ikke skal ha tilgang til. Han ignorerte advarslene som dukket opp da han ville restarte PCen sin. Han forsto raskt at han hadde gjort feil. I panikk fikk han bistand fra sine kolleger i India. De foretok i løpet av kort tid 22 uautoriserte pålogginger, men de lyktes ikke - produksjonen stanset. November 2016 konkluderer Petroleumstilsynet med at IT-sikkerheten i Statoil aldri før har blitt gransket.

Russiske hackere beskyldes for å ha manipulert det amerikanske presidentvalget. Flere delstater har meldt om hackerangrep på valgsystemet. Det hevedes at angrepene stammer fra russiske selskaper, men det kan ikke spores direkte til russiske myndigheter. Uansett er dette er en alvorlig fare for demokratiet.

November 2016

Nav-ansatte snoker på kjendiser, familie, venner og ved ansettelser ved å hente frem personopplysninger uten at det foreligger tjenstlig behov. Systemene de snoker i inneholder opplysninger om personers helse- og familieforhold, om personer er knyttet til straffbare handlinger, personers økonomiske forhold og personer med adressesperre.

Dette er tre forskjellige eksempler fra de siste årene som viser én ting: Vi lever i en ekstremt sårbar verden. Menneskelig svikt kan utløse kriser som raskt får store økonomiske konsekvenser. Dataangrep kan på millisekunder lamme en virksomhets IT-systemer, enten de er utløst av egne ansatte, uansvarlige hackere eller kriminelle syndikater. Vårt demokratiske levesett settes i fare. Alle vi som arbeider med sikkerhet, må derfor tenke nytt hvis vi skal kunne mestre det 21. århundres dramatiske utfordringer.