Morten Christiansen, administrerende direktør i Coromatic AS. Foto: Peter Pouzar

Kjennskap til risikoer

Problemstillingene over bør enhver virksomhetsledelse tenke gjennom. IT sikkerhet handler om å ha kjennskap til anleggene og systemene som holder virksomheten i gang. Hvor robuste er løsningene som skal sørge for IT- kontinuitet og drift 24/7, og hvilket sikkerhetsnivå er det lagt opp til?

Å kjenne svakhetene og risikoene gjør deg i stand til å forebygge, men også å agere dersom en utilsiktet hendelse inntreffer.

Nettverksbaserte angrep

Utfordringen er at flere og flere arbeidsprosesser er IT-baserte, og det kan være komplekst og uoversiktlig å avdekke og forhindre risikoer. Kriminelle aktører kan utnytte sårbarheten i IT systemene til nettverksbaserte angrep.  

Gjennom å skaffe seg inngående kjennskap til kritisk infrastruktur kan aktørene trenge seg inn i nettverket.  Angrep kan også rettes mot samfunnskritiske funksjoner som kraftforsyning og telekommunikasjon, forteller Morten Christiansen, Administrerende direktør i Coromatic, Nordens største selskap innen IT-sikkerhet.

Økt bevissthet

Bransjen merker imidlertid at bevisstheten rundt IT-sikkerhet økt. Mange virksomheter sørger for bedre forebygging og investerer i sikkerhet. Oppmerksomheten rundt samfunnssikkerhet i mediene har også bidratt til at flere legger større vekt på sikring av kritisk infrastruktur.