Verdiskapingen og effekten av digitaliseringen er mye større i dag, enn for bare noen få år siden. Utstyr til videokonferanse kunne før koste 800 000 kroner, mens det i dag ikke koster noe. I dag kan man enkelt og raskt dele dokumenter og bilder, prisnivået er rimeligere, påliteligheten er større og brukervennligheten mye bedre. Parallelt med denne utviklingen har datakriminaliteten økt.

Cyberspionasje, nettsvindel, krenkelser, ID-tyveri og falske pengeoverføringer til en verdi av hele 19 milliarder kroner forsvant til kriminell virksomhet i fjor, i følge Mørketallsundersøkelsen til Næringslivet Sikkerhetsråd.

Gi bort opplysninger

NorSIS er et uavhengig organ som jobber for å øke norske bedrifter og befolkningens bevissthet for informasjonssikkerhet. Deres e-læringsprogram om sikkerhet ble sett av 270 000 brukere i fjor, og så mange som 7 500 personer fikk hjelp til å fjerne krenkende innhold via nettsiden deres slettmeg.no.

- Fortell andre om digital kriminalitet du utsettes for. Erfaringsutveksling er gull verdt, neste gang kan det gjelde deg eller din bedrift, så fortell også om dine erfaringer til dine konkurrenter. Jeg vil ikke gi et skremmebilde, men et realistisk bilde. Alle bør samarbeide, for da kan man bedre ta opplyste beslutninger om hvilke sikkerhetstiltak som bør iverksettes, sier Johnsen.

Tryggheten må styrkes

Datakriminalitet kan skape utrygghet, men hvis man tenker seg om, så har vi alle opplevd en viss usikkerhet på arbeidsplassen eller under fritidsaktiviteter. I trafikken kan vi utsettes for ulykker, på fjellturer kan vi bli overasket av uvær og fiske på sjøen kan være livsfarlig

 - Trygghet er ikke fravær av fare, men det er evnen til å leve med usikkerhet. NorSIS vil ha frem i lyset at vi ikke bør overlates til oss selv når det gjelder digitale trusler, derfor må flere samarbeide, og spesielt bør samarbeidet mellom private og offentlige styrkes. Vi kan hjelpe en enkeltperson, organisasjon eller bedrift, men vi kan ikke erstatte den store gevinsten alle får når mange samarbeider, sier han.

Flere må ta ansvar

NorSIS anbefaler at det undervises i nettvett og informasjonssikkerhet allerede fra grunnskolen av, og senere videregående skole.

- Det er viktig å begynne tidlig med barn og unge, dette for å lære barna å beskytte seg selv, og så vil samfunnet styrkes over tid, sier han.

Flere enn myndighetene har et ansvar for å forebygge datakriminaliteten, mener han:

- Politiet bør åpenbart tilføres både kompetanse og kapasitet til å etterforske datakriminalitet, men vi er like mye avhengig av et ansvarsbevisst næringsliv, som evner å integrere cybersikkerhet i forretningsdriften. En effektiv strategi for å møte datakriminaliteten bør helt klart inkludere skolene for å sikre framtiden og kommunene for å understøtte velferdstjenester og næringsutvikling, sier han.