Av: Kristian Sølvberg, daglig leder, Com4

Alt rundt oss vil i fremtiden kommunisere; alt fra smarte-bygg, smart-infrastruktur, smarte-transportmidler og «smarte-ting». Com4 er en mobiloperatør som leverer sikker datakommunikasjon til slike løsninger, det som ofte omtales som Tingenes Internett eller Internet of Things (IoT).

Maskin-til-maskin kommunikasjon og IoT sørger for at vann- og avløpssystemene fungerer som de skal, de sørger for at vi til enhver tid har har oversikt over strømnettet og styrer dette. Meteorologiske, seismiske og geologiske data samles inn i sanntid og danner grunnlag for at myndighetene kan ta viktige beslutninger som evakuering av innbyggere og stenging av veier. Også andre viktige løsninger som trygghetsalarmer, innbruddsalarmer, brannalarmer og videoovervåking benytter i dag mobilnettet.

Når samfunnet blir smartere og gjenstandene rundt oss kan kommunisere øker også kravene til sikkerhet. Mye av disse dataene er i seg selv uinteressante for uvedkommende, men sammenstillingen av disse samt muligheten for å kunne styre online systemer via mobilnettet, aktualiserer problemstillingen rundt sikkerhet i mobilkommunikasjon.

Mobilnettet har mye tilgengelig funksjonalitet som vanligvis ikke er i bruk i tradisjonelle kommunikasjonsløsninger til telefoner og nettbrett. Ved å anvende avansert funksjonalitet som private lukkede nett kan informasjonen flyte sikkert. ”Tingenes-trafikk” kan da transporteres adskilt fra det ”åpne internettet”, inn til selskapenes servere via krypterte forbindelser. Det er nettopp slike løsninger Com4 fokuserer på å tilby for å kunne øke sikkerhetsnivået for tingene som kommuniserer rundt oss.

Redundante mobile plattformer med dupliserte føringsveier for strøm og fiber bidrar til å minimere nedetid og er helt nødvendig for leverandører av kommunikasjonstjenester. I tillegg til redundante datasenter har Com4 også investert tungt i en sekundær back-up lokasjon i en sikker fjellhall. Det gjør at all informasjon er sikret hvis den primære lokasjonen skulle bli påvirket av utvendige problemer, som vannskader, brann eller strømbrudd.

Fremtidens ”smarte-løsninger” vil definitivt føre med seg store muligheter for veldig mange så fremt sikkerhetsutfordringene adresseres. Com4 har fokus på å forstå kundens behov og faktiske behov, slik at vi sammen kan bygge trygge og sikre kommunikasjonsløsninger for tingenes internett, døgnet rundt, året rundt.