FAKTA OM RYFAST

  • Formålet er å etablere et fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt å bygge et nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Eiganestunnelen, som er en del av E39, er også en del av Ryfastprosjektet. Totalkostnad 6,4 millarder for Ryfast og 2,9 milliarder for E39, Eiganestunnelen (2014-prisnivå)
  • Oppstart 2012
  • Antatt åpnet 2019

FAKTA OM ROGFAST

  • Rogfastprosjektet inngår som en del av visjonen om en fergefri E39 og innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med en undersjøisk tunnel
  • Totalkostnaden er beregnet til 16,8 milliarder
  • Startet opp på Mekjarvik/Randaberg og Arsvågen, antas åpnet 2025/26