– Ulykkesrisikoen for de som arbeider på og ved veg er høy. Derfor har Vegvesenet fastlagt et regelverk som omhandler hvilken kompetanse som er nødvendig for de som utfører slikt arbeid, sier Hege Holltrø som er daglig leder i Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as.  

– Gjennom våre ulike kurs og opplæringskonsepter arbeider vi målrettet for å redusere den potensielle ulykkesrisikoen. Våre kurs og opplæringskonsepter er forankret i «NeuroEducation», det er en sammensmeltning av pedagogikk, psykologi og nevrobiologi fortsetter hun.

Bruker virtuell virkelighet (VR)

Mange av de om arbeider langs norske veger er dyktige i jobben sin og det praktiske arbeidet som de utfører, men ikke like motiverte for teoretisk undervisning. 

– Derfor bruker vi en mer praktisk tilnærming og har valgt å bruke blant annet virtuell virkelighet i våre kurs og opplæringskonsepter. Ulike studier viser at VR vil kunne både øke forståelsen og motivasjonen for læring, samt bidra til å styrke læringseffekten med inntil 30 prosent. VR virker svært positivt for å styrke evner, ferdigheter, holdninger og kunnskap hos den enkelte. VR egner seg også godt til mengdetrening og til å trene på situasjoner med høy potensiell risiko, forklarer Holltrø.

Åpner i februar

Norsk Senter for Trygt Vegarbeid flytter inn i det nye Innovasjonssenteret i Åndalsnes når det ferdigstilles i februar 2019. Senteret, som SIVA SF bygger, vil blant annet inneholde en topp moderne VR-lab som skal benyttes i opplæringen. Softwaren som brukes i kurs- og opplæringskonseptene har selskapet utviklet i samarbeid med SINTEF og er finansiert med midler fra Innovasjon Norge.

Flere typer kurs

Norsk Senter for Trygt vegarbeid as vil tilby flere ulike kurs og opplæringskonsepter i det nye Innovasjonssentret fra februar 2019. De ulike kursene og opplæringskonseptene kan bestilles på nett. Flere emner innen sikkerhet og sikkerhetsstyring vil bli tilgengelig som e-læringsmoduler. 

Våre eiere er Arvid Gjerde AS og Romsdal Innovasjon, og med støtte fra GassRoR og Kraftfondet i Rauma Kommune har vi klart å skape et kraftsenter for sikkerhetsstyring ved bruk av ny teknologi (VR) knyttet til biologisk teori om hjernen.

Store fremtidsplaner

Runehamer Testtunnel, som er Nord-Europas eneste fullskala testtunnel, er nærmeste nabo til Innovasjonssenteret i Åndalsnes:

– Vi er en del av klyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster og har med midler fra Norges Forskningsråd gjennomført et forprosjekt med mål om å avklare muligheten for å realisere et test- og øvingssenter knyttet til tunnelsikkerhet. Der er planen å benytte tunnelen som fysisk test- og øvingsarena (RL) kombinert med virtuell virkelighet (VR).  Potensialet er der og vi gleder oss til det videre arbeidet sammen med både FoU-partnerne SINTEF og Nord Universitet samt Statens Vegvesen, avslutter Holltrø.