Dere har husket alt. Ski på taket, akebrett, bager og sekker, svære snowboardsko og mengder av mat er finurlig pakket inn i bilen, som i et tetris-spill.  Dere skal til fjells. Skape gode barndomsminner for de håpefulle, med kakaospor i snøen og marsmallows på bålet.  

Guro Ranes, avd.leder, trafikksikkerhet, Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Men også trafikken følger tradisjonene. Etter halvannen time er dere tre mil på vei. Det kommer til å bli sent før dere kommer fram. Men så løser det seg opp. Endelig. Det flyter fint, og du gir på litt. Bare litt. Bare til 90 i 80-sonen.

Farten virker to ganger

Små fartsøkninger gir store utslag på statistikken over alvorlige personskader og dødsfall i trafikken. I omtrent hver tredje dødsulykke har farten vært litt for høy. Det er ikke bare ulykker i svært høy fart som tar liv. Marginene er små.

-Fart er en av de viktigste årsakene til at ulykker i det hele tatt skjer. I tillegg er det stort sett farten som bestemmer hvor alvorlig en ulykke blir. Vi sier derfor at farten virker to ganger. Først bidrar den til at det skjer ulykker, og deretter til at konsekvensene blir alvorlige.  Og marginene kan være veldig små. Om du alltid kjører litt fortere, er det bare flaks om marginene er på din side, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.  

Kroppen har en øvre grense for hva den tåler, også unge og friske mennesker. I en frontkollisjon mellom to like store moderne og sikre biler, øker sannsynligheten for dødsfall dramatisk dersom farten er større enn 70 km/t. Farten i seg selv skaper enorme krefter, og utfordrer kroppens tåleevne. Indre organer kan forflytte seg og rives løs. Det kan gi livstruende skader, uten at det synes på utsiden.

-Det er ikke tilfeldig hvilken fartsgrense som er satt på en strekning. Mange alvorlige ulykker kan ha gjort at fartsgrensen er satt ned fra 80 til 70. Det er grundige faglige beregninger og vurderinger som ligger bak. Kjører du over fartsgrensen, så går du imot de faglige anbefalingene. Det er ikke så lurt, og det kan fort få konsekvenser for flere enn bare deg, sier Ranes.  

Små trafikanter på bakerste rad

I baksetet sitter barna. De er godt sikret. Det har dere alltid vært nøye med. De sover ikke. De liker å kjøre bil, liker å følge med, titte ut av vinduet, geipe til de dere kjører forbi. Men nå sitter de bare og ser på fars trygge hender på rattet. Trafikken flyter fint. Barna har begynt en ny lek. De legger seg i svingene.

-Vi voksne er nok ikke alltid like flinke til å huske på hvor oppmerksomme de faktisk er der på bakerste rad. Barna får med seg det utroligste, og kan merke om du er rolig eller litt hissig bak rattet. De sitter der og følger med, lytter og lærer. Du er deres aller første trafikklærer. Når de selv skal ut i trafikken en dag, er det mest sannsynlig din kjørestil de vil kopiere, bevisst eller ubevisst. Sørg for at du overfører gode vaner og holdninger i trafikken. Fart går også i arv, sier Ranes.

Statens vegvesen ønsker deg en riktig god og sikker påske.
Takk for at du holder fartsgrensen, akkurat slik den er satt!

Statens vegvesens smøretips:

  • Smør deg med tålmodighet. Du sparer veldig lite tid på å kjøre litt fortere. I tillegg er det mye farligere. I ferien har vi gooood tid. De andre får stresse i fred, det er du som drar til fjells med stil.
  • Smør matpakke. Turen starter idet bilen starter. Med lavt blodsukker er det lett å bli hissig – også bak rattet.
  • Smør deg med solkrem, og stopp for en blund i påskesola. Husk at du har god tid nå, det er ferie, du kommer tidsnok frem.

Fakta om fart:

  • Litt fortere er mye farligere. Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være forskjellen på om du klarer å stoppe i tide eller om du ikke klarer det.
  • Ulykkestallene viser at i de fleste alvorlige ulykker har føreren kjørt bare litt for fort.
  • I omtrent hver tredje dødsulykke er moderate fartsoverskridelser en vesentlig årsak til ulykken.
  • En kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner: Bilen bråstopper mot en annen bil. Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han treffer interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag. Til slutt kan indre organer forflytte seg og rives av. Det kan gi livstruende skader. Hvis vi alle holdt fartsgrensene ville vi spart 40 liv og over 100 alvorlig skadde.