Av Kjell Jacobsen, Mediekonsulent, Norsk Kommunalteknisk Forening

Prosjektmedarbeider i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kjell M. Jacobsen så nærmere på problemstillingen og tok en prat med prosjektleder i Østfold fylkeskommune, Gabriel Wergeland Krogh.

Bakgrunnen – klimamål 2030

– Bakgrunnen er at vi i Østfold jobber veldig aktivt for å få ned klimautslippene. Her har jo alle Østfold- og Follokommunene signert på å få ned nullutslipp innen 2030. Fra før har vi hatt test av el-biler og nå dette prosjektet. Test av fossilfrie maskiner er en videreføring av nullutslipps-maskiner og kjøretøyer. Vi har fått med de seks fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud og Telemark, med tilsammen 92 kommuner, pluss entreprenører og bedrifter i samme område, som alle kan dra nytte av prosjektet.

Konseptet

– Det er jeg som er prosjektleder og vi støvsuger hele tiden markedet hva angår el-baserte maskiner, biogass eller hydrogen. Vi leier inn for å kunne låne ut. Maskinleiene er på et års kontrakter som vi fornyer etter behov. I tillegg har vi en avtale med et transportfirma som står for transporten til kommunene. For kommunene er det kostnadsfritt, så de trenger egentlig ikke å løfte en finger. Det eneste vi forlanger for leieperioden er en brukerrapport.

Prøveprosjekt i norske kommuner

– Dersom en kommune ønsker å anskaffe utstyr, men ikke fullt ut tørr å satse på fossilfritt utstyr fordi verdiene er store og helst ønsker testing før de bestemmer seg, kan prosjektet bistå med utlån i to til fire uker uten omkostninger. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilken type maskin eller redskap som er aktuelle.

Prosjektstatus – 60 kommuner

– Av de 92 kommunene som omfattes av prosjektet er det 60 kommuner og bedrifter som har lånt maskiner. Det er en god spredning fra Halden i sør til Gol nord. Østfold har vært mest toneangivende blant fylkene.

Statsbygg: 25 tonns fossilfri gravemaskin

– Generelt er det gode tilbakemeldinger, men noen ganger har kravspesifikasjon til oppdraget ikke stått i stil til størrelse på lånemaskin. I dag har vi tre forskjellige størrelser på hjullastere, en lastebil og små gravemaskiner fra 1,5 til 2 tonn. I tillegg gjennomfører vi i disse dager et stort prøveprosjekt med Statsbygg hvor vi tester en 25 tonns gravemaskin.

Etterspurte fossilfrie maskiner

– Generelt har gartnermaskinene vært veldig etterspurte i tillegg til de tre forskjellige hjullasterne. I sommer fikk vi en elektrisk lastebil. Etter veldig gode tilbakemeldinger står denne høyt på ønskelisten hos mange kommuner.

På vinteren?

– Gartnermaskinene ligger på lager på vinteren - mens alle de andre maskinene er ute på lån.

Etterspurte maskiner

– På nåværende tidspunkt finnes det veldig få batteridrevne gravemaskiner i markedet. Det vi ønsker oss er gravemaskiner i størrelsesorden seks til åtte tonn.

Fylker / Oslo kommune

– Prosjektet er under stadig utvidelse. I det siste har det vært stor interesse fra kommuner i Hordaland, Trøndelag og Statens vegvesen. Oslo kommune er langt fremme med krav om miljøvennlig maskiner og redskaper til utførelse av prosjekter i kommunens regi. På idrettsbygg og omsorgsbygg krever kommunen at det skal brukes fossilfrie maskiner når oppdrag skal utføres. Dette har også Østfold og Vestfold lagt vekt på.

Kommunalteknisk messe – Miljø og Teknikk 2019

– Mulighet for å høre nærmere om prosjektets status og fremdrift vil det være gjennom foredrag fra prosjektlederen på messen Miljø og Teknikk 2019 – 5.-7. mars på Norges Varemesse neste år.