GPS-systemer kan gi deg indikasjoner om endringer i trafikkbildet, og varsler om endringer frem i tid på strekningen du kjører. Føreren er bedre orientert. Man vet det kan være bråstopp, og dette forbereder de som kjører, sier Petter Tønsberg, Country Manager i TomTom Norge.

- Hvis den gjeldende ruten får en endring i trafikken, vil GPS-en til enhver tid finne alternative ruter som tar deg frem til målet ditt så effektivt som mulig. På den måten slipper føreren å ta impulsavgjørelser. Det gjør også veiene tryggere i den forstand at det blir mindre trafikk og kø når folk kommer seg raskere freml.

Kontinuerlig oppdatert

Historisk data viser i tillegg hvordan trafikkbildet har sett ut under årstidene før. Har det vært en ulykke kan systemet også hente info fra for eksempel Vegvesenet eller påtalemyndigheten, og dette vises i liveoppdateringen.

­– Vi anbefaler å kombinere dette med en skytjeneste, som gir et enda mer helhetlig bilde av reisen din. Via mobiltelefon, nettbrett eller pc blir man oppdatert på hvordan trafikkbildet ser ut der og da, og hvordan det mest sannsynlig ser ut når du ønsker å reise. Den gir deg melding om når du senest bør dra for å komme frem i tide. Dette gir mindre stress på føreren, som igjen minsker risikoen for ulykker, avslutter Tønsberg.