– Det kan koste deg dyrt, sier advokat Hasse Benberg i Advokatfirmaet Nidaros.

– Jeg tror ikke mange er klar over at det er gratis med advokatstøtte etter en ulykke, men det er forsikringsselskapet som betaler advokatutgiftene.

Dette kan bli avgjørende for den som har vært i en ulykke når for eksempel eventuelle senskader dukker opp.

Få hjelp til dokumentasjon

– Det er viktig å få hjelp til å dokumentere utgifter og tap man har hatt fra starten av, fordi man har ofte en motpart som er interessert i å betale så lite erstatning som mulig.

­– Tabbe nummer en er at man drøyer å oppsøke lege, og ikke er nøye med å ta vare på kvitteringer som bevis. Får man en varig skade som følge av en trafikkulykke og man ikke forholder seg til disse retningslinjene kan det bli tap på mange hundre tusen kroner. Derfor burde man oppsøke advokat på lik linje med en lege, etter en ulykke.

Ordlegg deg nøye

Bevis av den medisinske skaden er journalnotater og behandling. Forsikringen går nøye igjennom journalene fordi de må ha bevis på at skaden kommer av selve ulykken.

– Derfor er det viktig å tenke over hvordan man ordlegger seg ovenfor legen fordi journaler blir lest til ytterste presisjon når man skal bruke dette som bevis. Dette er det mange som ikke tenker over.  

– En annen ting er at skader ofte ikke vises på røntgen bilder. Muskler kan likevel få skader som kan være vanskelig å bevise. Da er det viktig med så mye dokumentasjon som mulig, og derfor er det viktig å være nøye. Hvis det ikke gjøres grundig nok arbeid i start fasen kan jeg med sikkerhet si at man ikke vil ende med full erstatning. Og det gjelder i 100% av sakene. 

Vit hvem du velger

– Domstolenes praksis endres jevnlig. Erstatningsretten endres også ofte og det er svært mye skjønn som legges til grunn i slike saker. Som advokat må man ha erfaring med hvor ”domstolenes skjønn ligger” og det får man kun ved god erfaring med erstatningssaker. Sørg derfor for å få en advokat som har bred erfaring på området. Da kan man få hjelp av forsikringsselskapet til behandling, og i forhold til attføring, sier Benberg.