- I all hovedsak snakker vi om tre systemer. Et gruppevarslingssystem, et befolkningsvarslingssystem og et lokasjonsbasert system. Disse forskjellige systemene brukes i litt ulike situasjoner. Felles for dem er de varsler med sms eller talebeskjeder, og at det er en rekke bruksområder knyttet til trafikk der disse løsningene kan benyttes, forteller Michael Sargeant i Unified Messaging Systems AS.

Gruppevarsling

Det ene systemet som heter gruppevarsling brukes gjerne til innkalling av mannskaper, og er svært nyttig for eksempel ved beredskapssituasjoner der man kan kalle inn alle blålysetatene via sms.

- De som blir kalt inn bekrefter meldingen og kan samtidig angi når de regner med å kunne ankomme ulykkesstedet. Dette gir avsenderen som kanskje er 112-sentralen en veldig god oversikt og rask respons. Men systemet kan brukes i mindre dramatiske situasjoner også, for eksempel til å kalle inn brøytemannskaper hvis det har snødd, forklarer Sargeant.

En avart av det samme systemet er løsninger der man kan melde seg inn i visse sms-grupper og motta varsler som en slags abonnementsordning. Hvis man er avhengig av en spesiell ferge kan man eksempelvis melde seg på en varslingsløsning der man mottar en sms dersom fergene er forsinket.

Befolkningsvarsling

Disse systemene brukes mye av kommunene for å varsle innbyggerne om ulike hendelser. Da har kommunen et detaljert kart over alle husstandene. Til hver husstand som vises på kartet er det tilknyttet fasttelefon- og mobilnumrene til de som bor i husstanden. Kommunen kan merke av på kartet hvilket område som skal varsles og sende ut meldinger i form av sms eller talemelding til de som bor innenfor dette området. Dette er svært effektivt og kan blant annet brukes for å varsle om veiarbeider eller hvis det skal være arrangementer som kan gjøre fremkommelighet vanskelig.

Lokasjonsbasert varsling

Det tredje systemet er lokasjonsbasert varsling, noe som betyr at man kan varsle alle mobiltelefoner innen et bestemt område. På samme måte som ved befolkningsvarsling merker man av det området man vil varsle i et kart, og deretter sendes det ut varsel via sms til alle som befinner seg innenfor nedslagsfeltet til basestasjonene i dette området.

- Man kan be om at systemet sender ut norske meldinger til nordmenn, svensker og dansker, og for eksempel at det sender ut engelske meldinger til alle andre. Systemet detekterer nemlig simkortenes nasjonalitet på de som befinner seg i de aktuelle områdene. Dette systemet er veldig effektivt og kan varsle tusenvis av mennesker i sekundet hvis det er nødvendig. Et hendig verktøy ved større og kritiske hendelser. Det kunne gjerne vært brukt i forbindelse med Skjeggestadbrua som kollapset i Vestfold i vinter også. Da kunne man eksempelvis sendt ut meldinger om omkjøring til folk som var et par mil unna om at veien var blitt stengt og at de måtte finne omkjøringsveier. Med denne teknologien kunne man ha redusert køene, avslutter Sargeant.