I oktober startet Brakar, selskapet som har ansvaret for kollektivtransporten i Buskerud, et samarbeidsprosjekt med Kongsberg kommune, Applied Autonomy, Nettbuss og Statens Vegvesen hvor de skal teste ut en selvkjørende elektrisk drevet buss.

– Pilotprosjektet i Kongsberg er finansiert av Kongsberg kommune og er en del av EU-prosjektet Sohjoa Baltic. Formålet er å skaffe kunnskap om hvordan vi kan utnytte teknologien rundt selvkjørende busser til å skape et bedre kollektivtilbud, men det er også viktig for oss å finne ut hvordan denne teknologien fungerer om vinteren, sier Terje Sundfjord som er administrerende direktør i Brakar.

Regelverket må endres i takt med teknologien

Bussen de tester ut på Kongsberg har 12 sitteplasser. I den første fasen av prosjektet vil bussen gå i liten del av Kongsbergs sentrumsgater, i den neste fasen vil bussen utvide ruten og gå nærmere Kirketorget, mens den i den tredje fasen også skal gå helt til teknologiparken. Mens pilotprosjektet pågår er reisene med den selvkjørende bussen gratis.

– Selv om bussen er selvkjørende, er den allikevel også betjent. Regelverket som åpner for dette testprosjektet tilsier nemlig at vi må ha en bussvert ombord. Denne personen fungerer som et ekstra sikkerhetselement, men bussverten vil også yte service og hjelpe passasjerene på og av bussen, fortsetter Sundfjord.

– Men jeg regner med at regelverket kommer til å endre seg i takt med teknologien, og derfor vil vi helt sikkert få selvkjørende busser som er ubetjente om noen år, tilføyer han.

Mindre og tettere

I Brakar ser de for seg at fremtidens selvkjørende busser skal ha spesielt fokus på de første og siste meterne på reisen. I Kongsberg vil det bety at disse bussene blir komplementære til øvrige bussreiser, og gjør at kunder kan benytte kollektivtransport der det ikke er økonomisk grunnlag for rutebusser i dag.

– Det blir spennende å se hvordan vi kan bruke selvkjørende teknologi i et fremtidig kollektivsystem der vi kanskje vil bruke slike busser som mating til ulike knutepunkter som buss- og togtasjoner. På sikt kan det kanskje også være aktuelt å utvikle bestillingstilbud hvor en selvkjørende buss henter deg når og hvor du har behov for det, og tar deg dit du skal. Flere mindre busser som kjører tettere i de områdene hvor folk bor og jobber kan gi fremtidens kollektivtrafikk et mer individuelt preg enn i dag, forklarer Sundfjord.

Vil redusere kostnadene

Brakar eier ingen kjøretøy selv, men er et administrasjonsselskap som kjøper drosje- og busstjenester hos ulike busselskap på samme måte som mange andre kollektivselskap. I daglig transport har selskapet ansvar for over 300 busser og frakter mer enn 12 millioner passasjerer hvert år. Med slike tall kan effektiviseringsgevinstene bli store hvis de lykkes med å utnytte den nye teknologien riktig:

– Nå er vi inne i den aller første fasen hvor vi lærer oss mer om teknologien. Så langt har resultatene av prosjektet stått til forventningene, men det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner foreløpig. På sikt tror jeg imidlertid at denne typen transport vil redusere kostnadene, og da vil vi nok kunne kjøre mange flere passasjerkilometre per krone enn vi gjør i dag, konkluderer Sundfjord.

Lokal næringsutvikling

Kongsbergindustrien arbeider tett med myndighetene og trafikkregulatorene både nasjonalt og internasjonalt for å utvikle verktøy for å redusere antall kjøretøy og muliggjøre en bærekraftig og effektiv implementering av selvkjørende kjøretøy i offentlig trafikk.

Det integreres alle typer kjøretøy og veiinfrastruktur i smarte skybaserte kontrollsentertjenester.

På Kongsberg og Buskerud har vi allerede Nordens største og mest sammensatte flåte med selvkjørende kjøretøy. Miljøet er en aktiv pådriver og et kompetansesenter for myndighetene. De har også bidratt til at Norge har fått et lovverk for å utvikle selvkjørende kjøretøy og neste generasjon transportsystem.  Lokal næringsutvikling bidrar nå til at Norge ikke går glipp av næringsmuligheter som utvikles for å spare utslipp og energi, og få mer effekt ut av transportmidlene som produseres.