Vi vet at det vil bli flere syklister på veiene i Norge fremover. Det innebærer at samspillet mellom bilister og syklister må bli bedre. Det handler om å vise folkeskikk. Og å dempe konfliktnivået. Thor Hushovd er frontfigur i Statens Vegvesens kampanje Del veien. Han kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å ta hensyn i trafikken.

Danmark og Holland

– Forholdet mellom syklister og bilister på veien har alltid vært et betent tema, og vi vil belyse viktigheten av å samarbeide. Selv om vi har sett en bedring etter at kampanjen ble igangsatt i 2013, er det langt igjen til den delekulturen vi ser i andre land, for eksempel Danmark og Holland.

- Selvsagt har begge landene et bedre sykkelveinett, men nettopp det faktum at syklister i Norge må dele veibanen med bilister burde få oss til å vise gjensidig respekt på veien, sier Hushovd.

Del veien frem til 2017

Kampanjen «Del veien» er rettet mot hverdagssyklister, treningssyklister og bilister, og ble lansert allerede i 2013 med Thor Hushovd i spissen. Etter planen skal kampanjen gå til og med sommeren 2017 med filmspots på TV og i sosiale medier, radiospots, skilter langs veier, brosjyrer og standsmateriell.

Formålet er å redusere alvorlige ulykker. Syklister må sørge for å bli sett og søke blikkontakt med bilister, mens bilister må være oppmerksom på syklister og sjekke det som kalles dødvinkelen.

Handler om marginer

– Det er viktig å huske at syklister og bilister har lik rett til å være på veien, og derfor må ta hensyn til hverandre. Det handler om små marginer, syklister må slippe bilister forbi på en smidig måte, og bilister må lære seg å kjøre forbi syklister med god margin. Og begge parter må huske at en syklist er en myk trafikant, og derfor alltid den tapende part i møte med en bil, sier Hushovd.

Folkehelseperspektivet er en annen faktor i denne utviklingen, ifølge Hushovd. Mannen i gata blir stadig tyngre og sykefraværet øker, og vi har mye dokumentasjon på at all fysisk aktivitet er bra. Samtidig er sykling blitt hot, særlig de siste sju-åtte årene.

Thor Hushovd må sies å ha gått foran, interessen har økt i takt med hans prestasjoner, TV2 har sørget for å vise de store rittene, og den enorme interessen krones med det som kommer til å bli et spektakulært sykkel-VM i Bergen i 2017. Kanskje vil vi der få se et nytt norsk profflag.

Eventyrlige prestasjoner

– Da jeg ga meg, var det med et smil om munnen. Jeg har ikke fått sykkelen i halsen, og jobber med å etablere det første norske profflaget. Målet er å få laget godt i gang før VM i Bergen, slik at det kan sykle lagtempo der, sier Hushovd.

Hans egen karriere er full av eventyrlige prestasjoner. Aller viktigst var det å bli verdensmester i Australia i 2010, men 10 etappeseire i Tour de France 2001-2011 er også utrolige minner.

Blant annet vant han sisteetappe foran millioner av sykkelgale tilskuere på Champs-Élysées i 2006. Nå bor han sammen med sin kone og to barn på tre og seks år i Monaco.

Gjenganger på YouTube

Mye tyder på at kampanjen «Del veien» virker. Filmen om kampanjen har hatt hele 300 000 visninger på YouTube, og undersøkelser kan dokumentere en økt ydmykhet og forståelse mellom bilister og syklister. Det nevnte konfliktnivået er dempet, antall ulykker er på vei ned.

Det kan nok skyldes mange forhold, men det er klart at kampanjen er en bidragsyter. Tilfeldigvis er det også slik at «Del veien» avsluttes samme sommer som VM går i Bergen.

For Hushovd er suksess på begge arenaer like viktig. Er du en helstøpt mann, så er du det. Uansett.