Bjørn Morten Brauti er advokat og partner i Advokatfirmaet Nidaros. Han har jobbet med trafikkskadesaker i over 20 år.

- Det viktigste når man har vært involvert i en trafikkulykke, er å være presis når man angir faktum til behandlere, leger, sykehus og så videre. Dette er særlig viktig siden skadelidte har bevisbyrden. Bevistvil vil falle ut i skadelidtes disfavør. Slo man seg i hodet? På hva? Var man bevisstløs, eller opplevde kortere hukommelsestap? Hvor har man smerter, i nakke og/eller hode, skulder eller annet sted? Eller har man hatt det vi kaller bisarr adferd?

- Bevisstløshet og hukommelsestap i inntil fem minutter kan blant annet gi mindre til moderate hjerneskader. Nevnte forhold kan virke ubetydelige der og da, men de kan ha helt avgjørende betydning for sakens utfall, forklarer Brauti.

Viktige detaljer

Høyesterett har slått fast at tidsbegivenhetsnære dokumentbevis skal veie tungt i en eventuell sak. Det betyr at et dokument skrevet samme dag av for eksempel en lege, blir tillagt mer vekt i en bevismessig sammenheng enn det pasienten mener å huske i ettertid.

̶Derfor er det viktig å være presis også senere under sakens behandling. Legen spør deg kanskje hvordan du har det. Om man da svarer at «jeg har det bra», behøver ikke dette bety at du er frisk, men at du nå er bedre enn du var for tre uker siden. Om man er upresis i så måte, kan legen din forstå deg dithen at du er «frisk» og skrive dette ned i journalen. Det er derved viktig å si at «jeg har det bra og jeg har det bedre nå, men jeg har fortsatt helseplager etter ulykken», under forutsetning av at så er tilfellet. Det er din hovedoppgave å sørge for at sakens faktum blir fremstilt riktig, sier Brauti.

Spesialister og sakkyndige

- Pasienten blir gjerne sendt videre til en spesialist som skal vurdere skadeomfanget. Da bør man sørge for å få en spesialist som ikke er kjøpt og betalt av forsikringsselskapene. Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapet forteller skadelidte at man ikke trenger advokat. Om skadelidte aksepterer dette er risikoen for å bli sendt til en spesialist der skadelidtes interesser ikke blir ivaretatt på en objektiv måte økt betraktelig, sier Brauti. 

Velg advokat med omhu

- Det finnes mange dyktige norske trafikkskadeadvokater. Mitt råd er å ta kontakt med en advokat så fort som mulig. Man kan enten ringe Personskadeforbundet eller Advokatforeningen for å finne spesialister.  Dette er såpass kompliserte ting, at jeg mener man bør vie sin fulle og hele oppmerksomhet til temaet for å kunne kalle seg en god trafikkskadeadvokat, sier Brauti.