Borghild Holen, Leder av Trade Finance i DNB. Foto: DNB

- Den tendensen vi har sett gjennom mange år, hvor tyngdepunktet i verdens handel flyttes østover, vil fortsette.  Det er i Asia vi finner de aller største eksportørlandene, men også importen til disse landene er økende. Dette er en utvikling som vi regner med kommer til å fortsette. Asia vil ha den største veksten også i årene fremover, selv om veksttakten blir lavere enn vi har sett de siste årene, sier Borghild Holen som er leder av Trade Finance i DNB.

Mange snakker også om veksten i de nye økonomiene, særlig fra de afrikanske landene. Noen av disse har hatt høy vekst, men det er fra så lave nivåer at det betyr mindre i det globale bildet.

Nytt og spennende marked

I januar verifiserte Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA) at Iran har gjennomført alle forpliktelsene i henhold til avtalen om landets atomprogram. Da kunne også en rekke sanksjoner mot landet oppheves.

- Siden handelssanksjonene mot Iran nå fjernes vil det åpne et helt nytt og spennende marked. Dette landet har jo vært så godt som stengt for oss i Europa. Vi regner med at betalingsløsningene mot Iran vil komme på plass igjen i løpet av 2016. Dette er et land som har behov for investeringer på de fleste områder. Dette samspillet mellom investeringer, import og eksport av konsumvarer gjør at Iran kommer til å bli et veldig interessant marked, sier Holen.

Utviklingstrekk innen finansieringsløsninger

- Vi ser en stadig større etterspørsel fra våre kunder etter elektroniske løsninger, og vi ser mer og mer av strukturerte løsninger. Tidligere var det ofte snakk om èn finansieringsløsning for èn transaksjon, mens i dag er det gjerne supply chain-løsninger hvor kjøperen lager finansieringsløsninger for alle sine leverandører, og hvor en bank kommer inn og finansierer den kredittiden som ligger i leveransen. Denne typen finansiering øker i omfang på bekostning av de mer tradisjonelle trade finance-instrumentene. Dette er en trend vi tror vil fortsette i årene framover.