Ludvig Kåre Øyen, Teknisk sjef i Rolls Royce

Det er ikke bare utslippene som gjør at man jobber for å få et lavere og mer effektivt fuelforbruk, det skyldes også kostnader. Drivstoffkostnadene har blitt mye høyere og utgjør i dag en betydelig del av driftsutgiftene. Etterhvert forventes det at det vil bli gitt en form for bonus for de rederiene som har grønne skip og kan dokumentere lavutslipp. De som kan dokumentere mest mulig miljøvennlig sjøtransport kan også få et konkurransefortrinn, siden oppdragsgiveren på sin side da kan dokumentere at de driver en miljøeffektiv logistikk. Men da trenger man teknologi som måler og dokumenterer drivstofforbruket ombord på skipene.

- Det å optimalisere en operasjonsmode vil si å tilpasse maskineriet til forbruket av kraft som de trenger.

Riktig bruk av motorer

Ombord på skip er det en rekke ulike motorer. Noen er store og produserer energi direkte til propellen, mens andre er mindre motorer med generatorer som kan benyttes når skipet ikke trenger så mye kraft. Alle motorer er mest effektive på full belastning og en stor motor som går med lav belastning er lite effektiv og produserer unødvendig mye forurensning.
- Det å optimalisere en operasjonsmode vil si å tilpasse maskineriet til forbruket av kraft som de trenger. Derfor er det god økonomi og bra for miljøet å stoppe en stor motor for heller å starte en mindre når du er i en driftssituasjon der du ikke lenger trenger all kraften som den store motoren kan gi, forklarer Øyen.

Automasjon og kontroll

- Det er nettopp dette vi arbeider med, sier Øyen, automasjonssystemer som hjelper maskinoperatørene ombord. Systemet gjør at de får et bilde av energiflyten i sanntid, dette gir operatøren mulighet til å justere driften slik at de ulike operasjonene som skipet skal utføre kan gjøres med et lavest mulig energiforbruk. Den informasjonen som maskinoperatørene får, er også tilgjengelig og kan styres fra broen på skipet, sier Øyen.

Systemet kan settes opp med en del forhåndsvalg eller "modes". Ved å benytte dem kan man for eksempel velge en seilings-mode på havet, stand-by, DP operasjon, slepe-mode etc. Oppsett av skipets maskineri og tilgang på effekt er forhåndsprogrammert slik at det passer til operasjonen som utføres.

Online kommunikasjon med rederiet

Rolls Royce har også utviklet  et Energy Management overvåkingssystem som måler  drivstofforbruk og utslipp og sammenligner det i forhold til hvilken operasjon som gjennomføres. Informasjonen som brukes hentes blant annet fra utstyr som vinsjer, trustere, propeller, navigasjon og motorkontrollsystemene.
- På skipet får de sanntidsinformasjon og i tillegg sender skipet informasjon over datalink og satellitt, via Rolls Royce sine servere, til rederiet som kan følge med på og sammenligne drivstofforbruket på hvert enkelt skip over internett og lage rapporter. Dette er en svært god dokumentasjon overfor oppdragsgivere og myndigheter, sier Øyen.

 

 

Fakta - Energy management

Automasjonssystemene ombord på skip gir sanntidsinformasjon om drivstofforbruket til maskinoperatørene og broen. Systemet kan forhåndsprogrammeres til å stoppe og starte opp riktige motor slik at energiforbruket tilpasses den operasjonen som skipet utfører. Systemet kommuniserer med landsiden hvor rederiet kan følge med på drivstofforbruket og ta ut rapporter som dokumenterer drivstofforbruk og utslipp på det enkelte skipet.