Samtidig som den drastiske utviklingen i antall netthandelsbedrifter krever nye løsninger, øker utfordringene knyttet til effektive lagersystemer.

- Disse bedriftene håndterer normalt sett veldig mange ordrer, hvor gjennomsnittlig antall ordrelinjer per ordre ofte er kun en linje. Det sendes sjelden ut hele pakninger fra lager, da kunden gjerne bestiller bare en vare. Dette fører til brutte pakninger, og arbeidsmengden til lagerarbeiderne mangedobles som følge av at de må plukke et og et produkt, sier Hallvard Bergsodden i Kardex.

Effektivisering

Kundene krever færre antall produkt i ordrene, i tillegg til raskere og mer frekvente leveranser. Det vil i praksis si at man får mange flere ordre og forsendelser med færre ordrelinjer. Det stiller krav til mer effektivt plukk, men det skal fortsatt være kostnadseffektivt.

Dette endrer, og stiller krav til hvordan vareflyten på et effektivt lager skal være. Et alternativ er å øke bemanningen, men i dagens konkurransesituasjon, spesielt i Norge, tillates ikke slike økte kostnader.

Frigir areal

Sammenlignet med statiske lagerreoler reduseres arealbruken med opp til 90 prosent ved å gå over til lagerautomater.

- Lagerautomater reduserer mengden luft mellom lagerlokasjonene og minimerer behovet for plukkganger. Dette resulterer i reduserte leiekostnader eller frigir areal til ny aktivitet og dermed økt omsetning, sier Bergsodden.

Med intelligente datasystemer som styrer lageret og gir optimaliserte rutiner for raskest mulig plukking og innlagring, kan man med lagerautomatene plukke opp til 450 ordrelinjer i timen per operatør.