Ofotbanen er navnet på den norske delen av jernbanestrekningen som går fra Kiruna til Narvik. Årsaken til at banen ble bygget og åpnet i 1902 var å sikre helårlig uttransportering av jernmalm fra de svenske gruvene i Kiruna. Isforholdene i Østersjøen gjør utskipning vanskelig i vintermånedene, mens utskipningskaia i Narvik alltid er isfri.

En travel strekning

I lengde utgjør Ofotbanen bare én prosent av det norske jernbanenettet, men hele 60 prosent av alt gods som fraktes i hele Norge fraktes på nettopp denne strekningen.

Ofotbanen er en svært travel jernbanestrekning. Maltogene kjører ti turer på strekningen hvert døgn, i tillegg er det 17 tog hver uke som frakter annet gods. Dagligvarene som skal til Nord-Norge transporteres med tog fra Alnabru utenfor Oslo, deretter går togene gjennom Sverige, via Kiruna og videre på Ofotbanen til havna i Narvik.

Planlegger utbygging

På returen frakter togene oppdrettsfisk og en god del hvit fisk som skal sørover. Dette utgjør cirka 200 000 tonn fisk hvert år.

I dag er kapasiteten på Ofotbanen nærmest sprengt. Samtidig regner man med at både godsmengden av fisk og malm vil øke. På kort sikt bygges det ut en del lengre kryssingsspor på banen, men om få år vil banen ha behov for dobbeltspor. Det pågår et planarbeid med sikte på å finne trase for dette, samt å velge strategi for gradvis kapasitetsøkning også i tiden fram til et dobbeltspor kan stå ferdig.