Lorna Stangeland

Senior Vice President SCM, Atea

"For å være mer kostnadseffektiv kan standardisering, automatisering og optimalisering av manuelle prosesser redusere personalkravene, og sentralisere produksjonsoperasjoner til lavere kostnader."

Trond Iversen

Daglig leder, Norwegian Logistics AS

"Handler det om å redusere logistikkostnadene, eller handler det om å bruke logistikken som konkurransefortrinn? Få norske bedrifter løfter beslutninger om logistikken til et strategisk nivå."

Lars Bek Jensen

Direktør i Langebæk

"Norge er, i forhold til resten av Europa, preget av høye lønninger og voldsomme distribusjonskostnader som følge av geografien. Derfor er automatisering i produksjon og logistikk en god mulighet til å redusere kostnader, men også komprimere distribusjonsvolumet på plukkede paller."