1.        Hvordan bidrar digitalisering og teknologi til en bærekraftig verdikjede?
     
  2.        Hvordan kan næringsmiddelindustrien oppnå effektivitet og besparelser i sine prosesser?
     
  3.        Hva ser du for deg blir viktig i fremtiden med det digitale fokuset som er i dag?

 

Fred Graham, Relex Solutions, Country Manager, Norway

1. Det gjør det teknisk mulig å ha full sporbarhet gjennom hele verdikjeden – og samtidig enkelt kunne skreddersy varestrømmene for å øke tilgjengeligheten og samtidig redusere både svinn og unødig kapitalbinding. Samtidig vet vi at det fortsatt er altfor mye silotankegang mellom aktørene i verdikjeden der deling av informasjon kunne gitt vesentlige besparelser og forbedringer i opplevd holdbarhet for meg som forbruker. Vinnerne er de som aktivt utfordrer måten man i dag arbeider på – og som bevisst setter seg som mål å skape konkurransefortrinn gjennom aktiv og bevisst bruk av ny teknologi.

2. Først og fremst gjennom å analysere og utnytte de store datamengdene som vi bare har sett starten på.  Teknologien finnes for både å hente inn og ikke minst bearbeide disse for å kunne gjøre optimaliseringer og forbedringer. Både av egne prosesser – og gjennom å hente ut effekter gjennom samarbeid mellom de ulike leddene i verdikjeden. Det er imidlertid mange steder et betydelig gap mellom hva som er mulig med ny teknologi – og det potensiale mange aktører faktisk har bare ved å bruke eksisterende info og datagrunnlag på en bedre og mer analytisk måte.  Dette handler om å sette fart.

3. I dag brukes altfor mye av teknologibudsjettene på å vedlikeholde og holde liv i gårsdagens løsninger. Ny teknologi koster langt mindre – og gjør det bedre. Men vi kvier oss ofte for å kaste på båten gamle løsninger som fungerer..

Dette handler om å endre kultur – til en nysgjerrig og spørrende: Hva om vi kunne ..?

En bevisst strategi i den enkelte bedrift for å tenke nytt, teste, lære – og aktivt utnytte ny teknologi. Teknologien er her – med resultater og presisjon som gir konkurransefortrinn.  Det er vi selv som velger å adoptere nå. Senere er et dårlig alternativ i en verden i superrask endring.

 

Geir Mosether, Vinmonopolet, Direktør innkjøp og vareforskyninger

1. Digistalisering bidrar til en bærekraftig verdikjede gjennom mange datapunkter, for eksempel bidrar teknologi til langt mindre svinn en hva man har vært vant til tradisjonelt. Gjennom prognostisering av "big data" kan vi forutsi etterspørsel etter varer med type 24 timers holdbarhet på en helt annen måte en tidligere. Big data eller digitalisering vil også kunne hjelpe oss til å bygge hva jeg kaller markedsrettetede sortiment, etter min mening er Norge blant de dårligste på lokale sortiment. Empirien tilsier at den lokale etterspørselen varierer i meget sterkt grad, til tross for dette så fastholder vi i stor grad svært sentralstyrte sortiment. I fremtiden vil vi også kunne styre sortimentene sentralt, men med lokal tilpassing gjennom algoritmte baserte systemer.

2. Big data kan bidra veldig mye til næringsmiddelindustrien, jeg slutter aldri og bli forundret over at man går utsolgt tidlig for type grillvarer i finvær. Værmeldingene er tilgjengelige i lang tid i forveiene, gjennom f.eks bruk av værdata kan man med stor forutsigbarthet forutsi etterspørselen av type vann, grillmat, øl og mineralvann. Bruk av slike big data i denne industrien vil maksimere servicegraden samt holde svinnet på ett akseptabelt nivå. Denne industrien påsitter data for mange års salgshistorikk. Dette er utrolig verdifulle data hvis man setter de i system, samt kombinerer de med kjente hendelser i fremtiden "som vær". Da kan man maksimere profitten, øke kundeomdømmet, redusere miljøbelastningen. Jeg er forundret over at ikke flere griper denne muligheten fullt ut.

3. Kombinasjonen av svar 1 & 2 vil utgjøre forksjellen på de som vinner og de som taper i fremtiden. Den som klarer å spare den siste kronen i sin logistikkjede vil stå igjen som vinner i morgendagens samfunn. Dette handler hele tiden om å trimme verdikjeden, på det fysiske har de fleste tatt ut sine gevinster gjennom automatisering osv. Men det å ta i bruk avanserte forecasting systemer for og forutsi etterspørselen vil løfte vedkommende opp til førsteplass. Vi har allerede ypperlige slike systemer tilgjengelig i dag. Men jeg savner at flere slike systmer kan ta hånd om f.eks allerede nevnte værdata. Det og ta i bruk slike systemer ned på butikknivå vil også være kritisk, tradisjonelt så har slike systemer vært basert på innkjøp til sentrallager. Men alle kjeder har egentlig mange lagre som blir til ett, vi har sentrallageret pluss alle butikkenes lager. Det er totalen her som utgjør selskapets varelagerbinding, den som klarer å se alt dette i sammenheng via digitalisering vil fremstå som morgendagens vinner både økonomisk, men også omdømmemessig blant kundene.

 

Thomas Weihe, DLF, Verdikjedesjef

1. Bærekraft i verdikjeden for dagligvarer handler mye om å møte forbrukerens etterspørsel etter varer – med riktig mengde og til rett tid. Det er også derfor bransjen har tatt et initiativ samen med myndighetene for å redusere matsvinnet. Økt bevissthet om problemstillingen kombinert med teknologi vil være avgjørende for å nå målet. Det handler blant annet om å dele og sammenstille komplekse datamengder for å lage prognoser for riktig mengde varer til rett tid. I tillegg skjer det mye spennende innen emballasje – både med mål om å forlenge holdbarheten til produkter og for å gi emballasjen nytt liv.

2. Næringsmiddelindustrien er en konkurranseutsatt industri som er på kontinuerlig søken etter effektiviserings- og forbedringstiltak. Bransjen så tidlig verdien av å samarbeide om felles standarder for å sikre effektiv vare- og informasjonsflyt. Dagligvarebransjen var først ute med bruk av strekkoder for over 40 år siden, og siden den gang har vi vist vei for andre bransjer. I Norge ser vi nå store verdier av tettere samhandling i verdikjeden. Det gode samarbeidet vil også være et utmerket utgangspunkt for å hente ut effektivitetsgevinster og besparelser på bransje- og selskapsnivå i tiden som kommer.

3. Forbrukerne blir stadig mer vitebegjærlig: De ønsker informasjon om produktets opphav, hvem og hvor det er produsert og hva det inneholder – for å nevne noe. Leverandører og handelsleddet har et felles ansvar for å møte forbrukerne med riktig og oppdatert informasjon. Jeg tror derfor at gode fellesløsninger for å forvalte data og dele informasjon blir stadig viktigere i tiden framover. Her har vi et godt utgangspunkt gjennom etablerte samarbeid og infrastruktur som Tradesolution – et felles bransjeeid selskap som har som formål å sikre effektivitet og god informasjonsflyt i verdikjeden.