Mer enn noen gang er det et sterkt fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. En økt bevissthet rundt mattrygghet gjør at forbrukere ønsker å vite hva de spiser og hvor maten kommer fra. Dermed er det viktig for transportsektoren å kunne overvåke og dokumentere temperatur, fuktighet og støt samt kontrollere at forseglingen på varene ikke er blitt brutt.

Strekkodens arvtaker

Alle kjenner til bruken av strekkoder for å identifisere varer. Denne teknologien ble utviklet og introdusert for å øke effektiviteten i dagligvarebransjen. Ikke lenge etter begynte andre bransjer å se nytten av strekkoder for raskt å få tilgang til informasjon. Strekkoder er fortsatt det rimeligste alternativet man kan bruke i forbindelse med automatisk identifikasjon og sporing, men snart er en mer talefør teknologi klar for å overta rollen. RFID er en liten identifi kasjonsbrikke som ved hjelp av radiosignaler kan kommunisere med en leser over lengre distanser. I motsetning til strekkoder som må leses manuelt, en etter en, kan flere hundre RFID-brikker avleses om gangen, selv gjennom fysiske hindre. I tillegg til å kunne lese av infor- masjon automatisk og raskt, kan brikkene fungere som datalagringsenheter og informasjonen kan både lagres og leses.

– La oss si at du har bestilt kylling fra Danmark. Da kan du følge opp temperaturen langs veien. Hvis man oppdager at temperaturen har oversteget en satt grense, får man opp santidsinformasjon om hvorvidt det er risiko for at maten er helsefarlig. Da slipper man å bruke mer tid og ressurser på leveringen, sier Blystad.

Fleksibilitet

Lars-Cyril Blystad, forsker ved SINTEF, forteller at RFID kombinert med moderne infor- masjonsteknologi nå gir store muligheter for økt effektivitet, mattrygghet og lavere kostnader. RFID-brikker kan integreres med innebygde sensorelementer for fjernavlesing av fysiske tilstander som trykk, temperatur og fuktighet. – Ømfintlige matvarer kan utstyres med sensorer slik at mottaker umiddelbart kan sjekke om forsendelsen har ligget varmt for lenge, sier forskeren. Det betyr at man kan dokumentere og kontrollere alle nødvendige parametre for å sikre trygg og effektiv transport av næringsmidler. – La oss si at du har bestilt kylling fra Danmark. Da kan du følge opp temperaturen langs veien. Hvis man oppdager at temperaturen har oversteget en satt grense, får man opp santidsinformasjon om hvorvidt det er risiko for at maten er helsefarlig. Da slipper man å bruke mer tid og ressurser på leveringen, sier Blystad.

Eliminerer menneskelige

feil Forskning viser at teknologien kan bidra til å redusere behovet for tidkrevende menneskelige rutiner og gjør at man kan ta objektive beslutninger raskere. – Brikkene er koblet opp mot et datasenter som kan gi en del varslinger om noe skulle gå galt. Teknologien gjør det enklere for mennesker å finne nødvendig informasjon for å anbefale hva man skal gjøre for å redusere omfanget av en krise.

Økt tillit

Med kontroll, oversikt og fleksibilitet kommer også tillit. For mange virksomheter som kjøper varer er det avgjørende å få oversikt over alle ledd i verdikjeden. Konsekvensene av tapt tillit kan føre til tap av omdømme, omsetning og distribusjonskanaler. – Konsekvensen kan være at du ikke får solgt dine produkter til en del supermarkeder, leverandører og forhandlere. Mange virksomheter har strenge interne krav til dokumentasjon, sier forskeren.

Utfordringer

I løpet av de neste årene er det forventet at RFID-industrien vil fokusere på brikkekostnader, storskalaproduksjon, rekkevidde og fjernavlesing. Selv om markedet er interessert i RFID-sensorer, er de foreløpig for dyre for masseproduksjon, avslutter Blystad.