– Bærekraftig utvikling utspiller seg for oss innen både økonomi, miljø og etikk. Det fører med seg et ansvar, men gir også muligheter til å drive frem endring, innleder Hilde Stenhaug Øverby, kvalitetssjef i McDonald’s Norge.

Som primærledd utgjør bøndene en av de viktigste partnerne for produksjonen til McDonald’s, og samarbeidet med norsk landbruk har pågått i over 30 år. Nærmere 80 prosent av råvarekjøpet til McDonald’s kommer fra norske bønder.

– Vi har en høy kvalitetsstandard som er lik i hele verdikjeden vår. Derfor er det avgjørende for oss at bøndene kan oppfylle våre krav, så vi sammen kan oppfylle målene for bærekraftig produksjon.

McDonald’s har egne programmer for å godkjenne produsenter, men har også eksterne partnere som KSL for å finne leverandører av storfe.

– Storfeproduksjon byr på de største CO2-utslippene knyttet til vår næring. Sammen med våre partnere utvikler vi en CO2-kalkulator for å kunne registrere og forminske utslippene i fremtiden. Et tett samarbeid gjør det mulig å lage løsninger som også fungerer godt i praksis.

Praktiske eksempler

McDonald’s startet i 2001 bærekraftarbeid i hele Europa for å sette fokus på bondens kvalitetssystem. For å vise hvordan man kan drive gård effektivt med deres krav, har man i samarbeid med Food Animal Initiative igangsatt prosjektet Flagship Farms. Disse gårdene drives av innovative og løsningsrettede bønder i leverandørkjeden.

– Vi ønsker å vise gjennom eksempel, og Flagship Farms statuerer hvordan man kan implementere bærekraftige løsninger innenfor hvert område av produksjonen. Vi ser at gårdene med lavest utslipp også er de mest lønnsomme, og ønsker å oppfordre til dialog bøndene imellom.

Investerer i fremtiden

McDonald’s ønsker å bidra til å sikre gode, lokale råvarer også i fremtiden. En nøkkel til dette er å sikre at norske gårder ikke forsvinner. Initiativet Grønn utdanning er en rekrutteringskampanje til landbruksutdanningen i Norge, utarbeidet i samarbeid med Norges Bygdeungdomslag.

– Man har opplevd en nedgang i søknader til landbruksfag, og dette kan på sikt true matproduksjonen vi har i landet. For at landbruket skal vokse, må vi investere i unge hoder, forteller Erik Lødding, kommunikasjonssjef i McDonald’s Norge.

For å motivere og profilere unge norske bønder, deler McDonald’s også hvert år ut prisen Årets unge bonde.

– Noen tenker nok at McDonald’s er sentralstyrt og ikke tilpasser seg omgivelsene lokalt, men sannheten er at vi er like avhengig av norske landbruk som de er av oss. Våre kunder ønsker norsk kjøtt, og det hjelper oss å sikre et kvalitetsprodukt på hjemmebane. Å bruke lokale leverandører går hånd i hånd med våre mål om bærekraftig utvikling.

Fokus på hele kjeden

Øverby påpeker at fokus på bærekraft ikke stopper hos leverandørene.

– Vi prioriterer produkter og tjenester som bidrar til bedre miljø også utenfor industrien. All vår emballasje som brukes i Norge er i sertifisert fiber. Vi bruker solsikke- og rapsolje til steking, og tilbyr ladestasjoner for biler utenfor restaurantene.

– Totalbildet er viktig for oss, og vi jobber for å kunne kvalitetssikre alle leddene vi er involvert i. Der det ikke finnes sertifiseringsordninger, jobber vi for å innføre en standard.

Hun forklarer at alt dette bidrar mot de tre målene McDonald’s har satt for 2020.

– Det første målet er å redusere CO2-avtrykket i norsk landbruk. Det andre er å fokusere på berikelse og naturlig lys for kyllinger i matproduksjon. Vårt tredje mål er at restaurantene skal bli mer energieffektive og redusere mengde søppel.