- På mange måter er vi et transportnav for hele regionen, forteller havnefogd Svein Tore Nordhagen.

Havna i Mo i Rana er godt tilrettelagt for å imøtekomme markedets krav til havner, noe som i stor grad bidrar til å øke sjøtransporten, og bedre konkurransevilkårene for kommunens næringsliv.

- Vi er veldig allsidige og transporterer alt fra stålprodukter som rør og armeringsjern, bulk og diverse varer som skal til prosessindustrien.

Mo industripark, som er en av Norges største industriparker, har over 100 bedrifter. Mange av dem bruker Mo i Rana Havns kaianlegg, som består av Toraneskaia, Bulkterminalen, Rana Industriterminal og Rana Gruber.

- Vi er veldig allsidige og transporterer alt fra stålprodukter som rør og armeringsjern, bulk og diverse varer som skal til prosessindustrien. I fjor hadde vi en godsomsetning på 3,9 millioner tonn og over 900 båtanløp, sier Nordhagen.

Den store transportmengden gjør havna til Norges sjette største havn målt i godsmengde.

Stamnetthavn

Mo i Rana Havn er en av 3 stamnetthavner i Nordland , og er også med i prøveordningen for modulvogntog med lengde på 25,25 m og 60 t totalvekt på strekningen svenskegrensen til terminaler i byen.

Havna har i de senere år foretatt store investeringer og fremstår som en svært moderne havn. Total kailengde i Rana er 1500 og de har containerkraner, ro-ro rampe, bulkterminal, kran og løfteutstyr som er tilpasset næringslivets behov.

- Den aller nyeste investeringen er en Reachstacker som er svært allsidig og vil håndtere alt fra containere til stykkgods, avslutter havnefogden.