Bakgrunnen til Tom Erik og Jon-Vegard er ganske lik, begge har vært lastebilsjåfører og begge opplevde å få slitasjeskader av jobben. Derfor tar de nå en toårig fagutdannelse som ledd i et omskoleringsløp. De er ferdige med skolen til sommeren og ser lyst på fremtiden.

- Med utdannelsen som jeg får her, så vil jeg være kvalifisert til å arbeide på mellomledernivå eller få en eller annen administrativ jobb innen transport eller logistikk, sier Tom Erik.

- Jeg ser nok også for meg å jobbe med logistikk på et administrativt nivå. Det trenger ikke nødvendigvis å være i en bedrift eller organisasjon som har logistikk som en hovedgeskjeft, men kanskje i en bedrift der logistikkunnskapene mine kan bidra til verdiskapingen, forklarer Jon-Vegard.

Logistikk er mer enn transport

Fagene som skolen tilbyr er varierte og skal sette studentene i stand til å forstå og arbeide innen hele logistikkfeltet. Derfor har de transport og logistikkfag, lærer om økonomisk styring i verdikjeden, transportøkonomi og produksjonslogistikk, samt ledelsesfag og lean-production.

- Fokuset på logistikk har blitt langt større nå enn det var tidligere. Det har blant annet med konkurransen vi får fra lavkostland å gjøre. Vi klarer kanskje ikke å konkurrere så godt når det kommer til lønninger, men det er helt sikkert mye å hente på å effektivisere verdikjedene, og da blir logistikk mer enn bare transport. Ja, faktisk en viktig konkurransefaktor, forklarer Jon-Vegard.

Allsidig kompetanse

- Vi ser lyst på fremtiden begge to, for det er ganske mange jobber som blir utlyst hele tiden, og jeg håper jo at vi er attraktive i arbeidsmarkedet etter å ha tatt denne utdannelsen. Kompetansen vår vil det være behov for også i andre bransjer enn akkurat de som driver med transportvirksomhet, for vi har studert logistikk gjennom hele verdikjeden fra råstoff til sluttbruker, og det er viktig kunnskap for en rekke bedrifter, avslutter Tom Erik.