Miljøkrav en ikke kommer utenom

Målet om en reduksjon av klimagassutslipp med over 40 prosent innen 2030 har bred støtte i Norge.  Dette er mål også transportbransjen tar inn over seg - og vil bidra til å oppnå.

NLFs medlemmer står i fremste rekke med en moderne bilpark. De nye bilmotorene har hatt en formidabel reduksjon i utslippene. Euro 6-motorene har eksempelvis et NOx-utslipp tilsvarende dagens personbiler.  Avgiftsmessig favoriseres i stigende grad kjøretøyer med lave utslipp. Investeringer i moderne og miljøvennlige kjøretøyer er kostbar og oen må betale regningen.

Trafikksikkerhet – også et spørsmål om pålitelighet og omdømme

Forestill deg hvordan det er å manøvrere et 50 tonns vogntog på norske vinterveier. Det er vanskelig – og kravene til kompetanse er strenge. Vi har dessverre avslørt hvor skremmende enkelt det er å skaffe seg falske dokumenter, flytte seg fra Lada’en og inn i lastebilen. Du møter han igjen på smale, glatte og bratte norske vinterveger. Eller bak deg på vei til barnehagen. Prispress og usunn konkurranse fører dessverre til at vi ikke lenger kan ta for gitt at sjåføren vi møter har livsviktig kompetanse.

Norske kontrollmyndighetene har heldigvis økende fokus på trafikksikkerhet. Bedrifter som kjøper bunnpristransport uten vilje til å vurdere trafikksikkerhet og bærekraft bør ikke bli overrasket dersom den får negativ oppmerksomhet. Lastebiler satt i forvaring med hjullås gir dårlig logistikk og dårlig omdømme.

Uten lastebilen stopper Norge

Ingen slår lastebilen med hensyn til fleksibilitet og effektivitet. Et moderne samfunn fungerer ikke uten godstransport på vei.  Utredningene som nylig ble lagt frem som grunnlag for neste Nasjonale transportplan viser også dette. Lastebilen vil være det sentrale transportmidlet for gods i overskuelig fremtid. Det blir også mange flere av dem i årene fremover.

Det er derfor helt avgjørende at det også settes fokus på ulovligheter og usunt prispress. Fremtiden krever en sunn, miljøvennlig og anstendig transportnæring. Stolte, norske transportører er klar for å levere bærekraftige tjenester der også folks lønns- og arbeidsbetingelser er anstendig. Transportkjøperne, samlastene og speditører; Tar dere deres del av ansvaret ved å opptre ansvarlig i valg av transportør i årene fremover?