Sjømatnæringen i Norge er ekstremt moderne, med høy kvalitet fra start til slutt. Bruken av moderne teknologi og god håndtering av sjømaten gir norsk fisk et kvalitetsstempel. Med en moderne og kvalitetssikker sjømatnæring, er det viktig å ha logistikkløsninger som tilsvarer resten av produksjonskjeden. Transport av sjømat er nødt til å være på samme høye nivå, fordi frakt av sjømat er det som potensielt kan forringe kvaliteten på produktet mest.

Gjennomgående kvalitet

I følge direktør for trafikkutvikling og flyfrakt i Avinor, Martin Langaas, er det to faktorer som er de viktigste når det gjelder effektiv varetransport av ferske råvarer. Den første faktoren er tiden det tar å frakte varen til markedet, og den andre at man sikrer høy kvalitet gjennom hele logistikkjeden. Dette jobber blant annet Avinor kontinuerlig med å tilrettelegge for, slik at norsk sjømattransport fortsetter å utvikles i positiv retning.

– I dag er logistikkdelen i fiskenæringen ikke på samme effektive og moderne nivå som resten av produksjonskjeden. Der sjømatnæringen er spisset og veldig moderne, finnes det ikke tilsvarende industrialiserte logistikkløsninger for å håndtere fisk som flyfrakt, sier Langaas.

Avinor jobber derfor med å tilrettelegge for at logistikken kan utvikle seg til å ligge på samme moderne nivå. Dette er nødvendig, siden norsk lakseeksport forventes å vokse med hele 500 prosent de neste 20 årene.

Avinor samarbeider derfor med de tre største eksportørene av sjømat i Norge, for å få på plass en sjømatterminal som skal skape verdier for hele næringen. Avinor har spurt bransjen hva de kan gjøre for å fasilitere den forventede veksten av eksport av fersk sjømat fremover. Aktørene er tydelige på at de ønsker industrialiserte logistikkfasiliteter som kan håndtere de store mengdene med sjømat som i dag går gjennom Oslo Lufthavn, og som kommer til å øke i fremtiden.

Verdi fra Oslo til distriktene

Grunnen til at eksportørene ønsker Oslo Lufthavn som arena for dette, er sammensatt. Dette er blant annet krav til rullebanelengde, som må være på 3400 meter fordi flyfrakt av fisk er spesielt tungt. Dette finnes i Norge kun ved Oslo Lufthavn. I tillegg er det retningsbalansen, som gjør det mer økonomisk for flyselskaper å fly frem og tilbake fra Oslo Lufthavn, og ikke flyplasser i distriktene.

Frakt fra Oslo har positive ringvirkninger for bedrifter som holder til i andre deler av landet. Ved å konsolidere sjømatfrakt har man mulighet til å sende fulle fraktfly, og dessuten er det mer økonomisk å sende lastebiler med sjømat fra nord til sør.

Norge som eksportnasjon

– Å ha et sjømatsenter ved Oslo Lufthavn er viktig for Norge som eksportnasjon, og kan sikre behovet til norsk sjømatnæring. Dette vil gi ringvirkninger og verdiskapninger for næringen i hele landet, sier Langaas.

Avinor ser store muligheter innen flyfrakt i fremtiden. På to år har Avinor gått fra å ha to fraktflyselskaper ved Oslo Lufthavn, til å ha ti. Med en modernisering og effektivisering av frakt av sjømat, forventes kraftig vekst i flykapasitet rettet mot sjømatnæringen. Sjømatterminalen som skal sikre moderne logistikkløsninger for å håndtere fisk under frakten, skal stå klar ved Oslo Lufthavn i 2020.