- Vi har effektivisert plukkeprosessen og oppnådd en vesentlig kvalitetsøkning, sier IT-ansvarlig Bjørn Håvar Falck-Andersen.

- Rettidige og brekkasjefrie leveranser til våre forhandlere og kunder, har styrket forholdet til dem.

Perfect Home AS ble etablert i 1995, og har de senere årene ekspandert til både Sverige og Finland. Selskapet har godt over 1.300 forhandlere som tar opp bestilling på produktene som kundene ønsker å kjøpe.

- Ordrene videresendes til vårt moderne lager i Tallinn, for derfra å bli distribuert ut til forhandlerne i Norge, Sverige og Finland.

Perfect Home hadde lite kunnskap om logistikk.

-  Den eneste erfaringen vi hadde var med tredjeparts logistikkløsninger som vi ikke var fornøyde med. Consafe Logistics hadde etter vår mening det beste verktøyet og gode referanser. Til slutt valgte vi Astro WMS.

- Vi fikk innblikk i systemet og hvordan det fungerte i en virksomhet med tilsvarende volumer og kvalitetskrav som oss. Dette var avgjørende for valg av dem som leverandør.

Kort implementering

Kontrakten med Consafe Logistics ble undertegnet i november 2013 og Perfect Home gikk live med løsningen ved påsketider i fjor.

- Systemet var oppe og gikk i løpet av en uke. Det var kort implementeringstid, men med iherdig innsats fra leverandøren og våre medarbeidere var systemet på lufta og leveransene fra Tallinn er hos kunde to-tre dager tidligere enn hva våre tidligere tredjeparts logistikkleverandører klarte, sier Falck-Andersen.

Lagerkapasitet

- I Tallinn leier vi en lagerbygning med en kapasitet på 5.000 pallplasser og har eget mannskap på åtte plukkere. Lagerkapasiteten er tilstrekkelig til å dekke en slik økning. Vi er nå forberedt for ytterligere vekst og når tiden er moden vil vi vurdere å gå inn i det europeiske markedet. Astro WMS med stemmestyrt plukking er med på å skru opp omsetningsforventningene.

- Vi registrerer allerede nå økt salg fordi varene kommer frem til rett tid og er skadefrie. God logistikk i bunn bidrar til økt vekst for oss.

Profesjonell hjelp

- Vi fikk profesjonell hjelp fra dag én, noe som var medvirkende til at systemet virket etter en uke. Vi har effektivisert plukkeprosessen og oppnådd høy fyllingsgrad. Med Astro WMS og stemmestyrt plukk får lageroperatørene beskjed om hvilke varer de skal plukke. Etter at ordren er klargjort, gjenstår plukking, pakking, kvalitetssikring, lasting på bil, melding til transportør, oppdatering av informasjon til forhandlere og sjåførinformasjon. Da vi tok i bruk stemmestyrt plukk var det stor skepsis til løsningen. I dag er det vårt viktigste lagerverktøy, avslutter Falck-Andersen.