Dette er spørsmål alle ledere innen vårt fagområde bør vurdere løpende. Likevel er det vanskelig å finne tid og ressurser til å overveie ulike fremtidsscenarier. Når vi så får muligheten til å fordype oss i fremtidstrender, finner vi enorme mengder materiale, samtidig som vi ofte mangler spesifikk informasjon direkte knyttet til våre egne interesseområder. Kunstig intelligens, global tilkobling, ressursknapphet, miljøforringelse, rikdom og helsefare, befolkningsvekst og hyppige politiske skifter, påvirker og forandrer samfunnet. Våre verdier blir satt på prøve, og våre beslutninger rammes oftere av eksterne påvirkninger.

Fremsyn og innsikt

Vår reaksjon på disse trendene kan variere mellom spenning, frykt, håp og fornektelse. Megatrender er transformative og forstyrrende, og det sies ofte at tempoet i endringene akselererer. Uavhengig av vår egen reaksjon vil fundamentale skift i sosiale, politiske, økologiske og teknologiske områder direkte og indirekte påvirke det organisatoriske landskapet. Utviklingen av fleksible tilnærminger for å takle alle slike forandringer på tvers av økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner, er kjennetegn på bærekraftige organisasjoner. Men hvor nye er disse utfordringene, og hvordan er innkjøp og forsyningsledelse som yrke posisjonert for å takle disse endringene?

Dagens innkjøpsbeslutninger vil danne morgendagens markeder. Med slik forventet eksponentiell endring, må vi endre vårt tankemønster. Dersom vi velger å ignorere endringene, vil vi ikke bare stå stille, men også gå bakover. For å oppnå bærekraftig og ansvarlig forsyning i fremtiden, må vi tilegne oss egenskaper som fremsyn og innsikt. Vi må tilegne oss kunnskaper som gir oss muligheter til å forstå reisen, konsekvensene og hvilke tiltak vi må iverksette.

Fremtidsforutsigelser

Flere fremtidsforutsigelser antyder at virksomheter vil skifte til en mindre hierarkisk, mer samarbeidende tilnærming til styring av selskaper. Det antas at utviklingen i delingsøkonomien vil føre til et bredere utvalg av forretningsmodeller, med vekst i den ikke-kommersielle sektoren. En annen forutsigelse er at økt transparens muliggjør større offentlig synlighet og kontroll, noe som igjen vil påvirke organisasjoners beslutningsprosesser, spesielt med hensyn til miljømessige og sosiale faktorer.

Økende teknisk kompleksitet vil fortsette å øke avhengigheten av leverandører, mens økt samarbeid i forsyningskjeden vil bidra til å sikre ny virksomhet. Horisontalt samarbeid og samarbeid mellom bedrifter vil være viktig, og samkjøp vil bli brukt til å utnytte markedsposisjoner og til å koordinere bærekraftrelaterte aktiviteter. Smidighet, evne til rask tilpasning og nettverksstyrke vil gi økt mulighet for overlevelse og suksess.

Kombinasjonen av prediktiv analyse, kunstig intelligens-teknologi, maskinlæring og robot-teknologi vil omkonfigurere forsyningskjeden og mest sannsynlig endre forsyningskjedenes prioriteringer, praksis, roller og ansvar.

Baner vei for neste generasjon

Vi som jobber innenfor innkjøp- og forsyning, må initiere debatt, utfordre dagens praksis og bygge kompetanse og kapasitet til å utvikle nye, passende forsyningsstyringsalternativ. Yrket har profesjonalisert seg gjennom det siste tiåret, og i dag er administrerende direktører, bedriftsledere og politikere mer bevisste på den sanne verdien vi bringer til bordet, utover besparelser. Profesjonell forsyningsledelse skaffer i økende omfang innovative og verdiskapende løsninger, som igjen bidrar til redusert risiko og mer bærekraftige forretninger.

NIMA, som en frivillig og nøytral interesseforening, våre medlemmer og de nettverk vi representerer, vil fortsette å bane vei for neste generasjon profesjonelle forsyningsledere, og bidra til at flere velger faget som karrierevei. Vi vil stimulere til nye refleksjoner og ideer, oppmuntre til dialog og erfaringsutveksling mellom våre medlemmer, og til dialog mellom bedriftsledere, beslutningstakere, akademikere, konsulenter, leverandører og faglige organisasjoner om utvikling av fremtidens innkjøps- og forsyningsfag.

NIMA – der mennesker møtes.