NorLines er en stor logistikkleverandør i Norge. Landtransportsystemer består av rundt 450 lastebiler som betjener tolv egeneide havneterminaler fra Fredrikstad i sør til Tromsø i nord.  Disse benyttes blant annet til å betjene de tre sjøgodsrutene som selskapet har; Baltic Lines som går fra Turku til Haugesund, Polen Line går fra Swinoujscie til Kirkens og Continental Lines fra Emershaven til Hammerfest. Disse tre rutene vil fra i sommer betjenes med syv skip. I tillegg har Nor Lines all godstransport på Hurtigruten. NorLines har også et utstrakt samarbeid med et agentnett, noe som gjør at de i prinsippet er representert over hele landet. Det er stor trafikk på alle terminalene nærmest døgnet rundt, og behovet for trucker, terminaltraktorer og annet materiell som de bruker for å håndtere gods er stort. I høst bestemte de seg for å outsource det som hadde med trucker å gjøre:

- Da vi inngikk samarbeidet med Brubakken var det for å få en enhetlig løsning med en leverandør som vi kan samarbeide med om finansiering og anskaffelser, men som også kan stå for alt av vedlikehold og service. Vi har en stor truckpark og den representerer så store verdier at både anskaffelsen og driften ville vi sette ut til en profesjonell aktør. Dette gjør at vi både får lavere kostnader og bedre driftsregularitet, så kan vi heller arbeide med gode logistikkløsninger for kundene våre, sier Kjetil Bang-Olsen, som er driftsdirektør i NorLines.

Skolering av ansatte

Tidligere eide NorLines noe av materiellet selv, og noe ble leaset. Etter hvert som de gamle leasingavtalene går ut vil Brubakken både eie og vedlikeholde alt materiellet som NorLines bruker.

- De står også for opplæring i vedlikehold og ettersyn ute på alle terminalene slik at våre folk blir skolert i riktig bruk og periodisk ettersyn av materiellet. De er serviceinnstilte og har gjort en stor jobb bare med å skaffe seg oversikt over alt materiellet som vi har på de forskjellige lokasjonene. Dette er egentlig en ganske avansert form for samarbeid siden det er snakk om så store verdier, så vi er veldig avhengig av å ha en god leverandør som vi kan stole på og som kan møte våre behov over hele landet, avslutter Bang-Olsen.

Nordens største samlingsplass for logistikk og transport

Fra 19. til 21. mai går den svenske messen Transport & Logistikk med Truck av stabelen i Gøteborg.

Messen arrangeres for 17. gang i år, og messeansvarlig Gabriel Börjesson mener mye av grun- nen til at messen har fått et så godt rykte handler om selve hjertet i messen: konferansen. Den tar for seg tre ulike tema- er: utblikk mot verden, daglig- varebransjen og materialhånd- tering. 

Vi har mange bra og interes- sante foredragsholdere, og i år vil jeg spesielt trekke frem Jo- hanna Linder som har jobbet med logistikk i Ebola- rammede Liberia for Leger Uten Grenser. Vi får også besøk av gutta som står bak Über. De skal nå satse vi- dere på transport av mat, så det blir veldig spennende. Vi har et veldig kompetent konferanse- råd med folk fra akademia, næ- ringsliv og bransjeorganisasjo- ner, som bidrar sterkt til at vi får laget et godt program.

Forslag til bedre løsninger

De som besøker messen kan få mange gode innspill til hvor- dan de både kan spare penger, og tjene penger, ifølge Börjesson. - Vi pleier å si at vi bidrar til å gjøre den siste linjen svartere; altså at du sitter igjen med mer på bunnlinja. Her kan du få go- de innspill til hvordan du eff ek- tiviserer med nye logistikkløs- ninger, får bedre lagerføring og bedrer de tekniske løsningene dine.

 

MER INFORMASJON PÅ: WWW.LOGISTIK.TO