Kent Nicolaysen, utviklingsansvarlig i ColliCare

ColliCare tilbyr logistikktjenester og totale løsninger innen vareflyt fra produsent til sluttbruker. Selskapet har hovedkontor i Norge, men er også representert i Sverige, Danmark, Holland, India og Kina. I Norge har de konsentrert virksomheten til Østlandet, men betjener resten av landet også ved hjelp av underleverandører og partnere.

- Hvis du går på et kjøpesenter så tror jeg nok at omtrent halvparten av de butikkene du finner der står på vår kundeliste. Vi har mange av de store butikkjedene som for eksempel Nille, Gresvig, Til Bords og Europris. De typiske kundene våre bruker oss som en løsningsleverandør på flere områder. Mange av dem kjøper inn varer i Asia og da kan vi hjelpe dem med å hente godset til Norge hvor vi både lagrer det på sentrallagrene våre og distribuerer det helt ut i butikkhyllene når butikkene trenger det, forklarer utviklingsansvarlig i ColliCare Kent Nicolaysen.

- Systemet hjelper oss blant annet med å ha kontroll på akkurat hvor vi har de ulike produktene til enhver tid og hvem som eier hvilke varer siden vi opererer med felleslagre.

Felleslagre

ColliCare har mange tusen ulike varer som de skal holde orden på fra de forskjellige butikkjedene og har et lagerstyringssystem som hjelper dem med intern kontroll på lageret.

- Systemet hjelper oss blant annet med å ha kontroll på akkurat hvor vi har de ulike produktene til enhver tid og hvem som eier hvilke varer siden vi opererer med felleslagre.

Når det kommer gods til lageret bekrefter systemet mottaket av disse, håndterer merking av varene med et strekkodesystem og sørger for korrekt lagerplassering. Etter at varene er tatt imot og plassert der de skal være, er ColliCare klare til å motta ordre fra kundene. De plukker, pakker og klargjør forsendelsene for utgående transport.

Full integrasjon

- Vi har fokusert på integrasjon for å minimere administrasjon og dobbeltregistreringer. Dette lagersystemet håndterer en full integrasjon mot kundenes ERP-systemer. Da åpner det seg blant annet muligheter til å få automatiske ordre direkte fra kundenes systemer, og da opererer vi med den samme saldoen på lageret som det kunden gjør, forklarer Nicolaysen.

Systemet håndterer også fakturering av ColliCares egne tjenester, som varemottak, lagerleie og vareplukking.

- Dette systemet har et moderne brukergrensesnitt og er tilpasset til de ulike kundene og brukerne som vi har. Totalt sett er vi godt fornøyde med systemet, men ser nok at det er enda mer funksjonalitet i det enn det vi benytter i dag, så det er nok mer å hente, sier Nicolaysen.