Av Bjørn Fosli i Axia

Tradisjonelle Supply Chain-løsninger har enten meget god funksjonalitet innen ERP-området (logsitikk- og produksjonsstyring) eller innen TMS-området (transportstyring). Ofte har det medført mye arbeid og store kostnader å integrere disse to verdenene med hverandre, noe som har ført til at mange virksomheter har operert med separate systemer. Dette har igjen medført «hull» i leveransekjeden med den konsekvens at virksomheten har manglende kontroll på ut- og innleveransene og kostnadene knyttet til disse.

En ny TMS-løsning

Dette har logistikkspesialistene i Axia nå gjort noe med. De har, basert på mer enn 20 års erfaring innen områdene TMS og ERP, tatt frem en ny TMS-løsning som fungerer sømløst sammen med ledende ERP-løsninger som for eksempel M3 fra Infor.

Den nyutviklede Axia TMS installeres som en totalintegrert modul i ERP-systemet og brukeren har fullt innsyn i hele kjeden fra leverandør til sluttkunde for planlegging og optimalisering av ut- og inngående transporter basert på informasjon om kunde- og innkjøpsordre i ERP-systemet.

Benytter app-teknologi

Ifølge Jan Kristian Fjærestad, administrerende direktør i Axia, har det allerede vært stor interesse for den nye TMS-løsningen. «Vi har allerede skrevet den første kontrakten med en stor logistikkintensiv virksomhet som har M3 fra Infor som ERP-løsning, og vi er i dialog med flere andre virksomheter» uttaler han.

Axia TMS er ifølge Axia en moderne løsning som utnytter app-teknologi og dekker planlegging og utføring av transporter med sterkt fokus på oversikt og kostnadskontroll i alle ledd. Løsningen bygger på velprøvd funksjonalitet som er levert til flere større tredjepartsaktører i Norge.

Axia har tidligere også hatt stor suksess med løsninger for registrering av sendinger mot transportør for bedrifter (AxiaFrakt) og lagerløsninger (Axia WMS).