– Handel er det som i størst grad driver utvikling globalt, og med 370 000 ansatte er den Norges største sysselsetter. Vi opplever at miljøpolitikken i dag ikke treffer små og mellomstore bedrifter, forteller Camilla Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke.

 Kun 28% av arbeidsgiverne sier de har insentiver til å bli mer miljøvennlige.

 – Handelens rolle er underkommunisert i miljødebatten. Vi kommer aldri til å klare det grønne skiftet uten handelen på laget: Den er et bindeledd i møte mellom bedriften, produsenter, underleverandører og forbrukere. Handel kan få miljøutfordringene til å angå hver enkelt av oss.

En ny hverdag
Gramstad forteller at Virke er opptatt av å inspirere medlemmene sine til å bruke påvirkningskraften man har som næringsdrivende, samt informere om hvordan det grønne skiftet vil stille skjerpede krav.

– Vi ser at det er tre store drivere som gjør næringen mer opptatt av dette: global ressursmangel, strengere miljøkrav og reguleringer, og økt interesse/press fra miljøbevegelsen og forbrukere.

Hun opplever at mange ikke er forberedt på disse utfordringene.

–  Mange mangler kompetansen eller kunnskapen som er nødvendig for å tilpasse seg.

Bruk innkjøpsmakten!

80 prosent av næringsdrivende sier at næringslivet har et miljøansvar, samtidig som 86% ikke ser på seg selv som en miljøbelastning.

– Man har lett for å se på seg selv som en liten aktør, og glemmer rollen sin som en del av en global handelskjede. Innkjøpere har en større makt enn man er klar over, og vi ønsker å koble tanken om innkjøpsarbeid med miljøansvar.

– Kompetanse er en utfordring. Mange bedrifter har retningslinjer om at de skal stille miljøkrav til innkjøp, men de mangler kunnskap om hvordan man skal følge opp, og hvordan man skal velge leverandør på bakgrunn av dette. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å melde seg inn i Initiativ for etisk handel. Der får man den praktiske og konkrete hjelpen mange etterspør.

Ny veileder

Virke og LO har sammen laget en veileder for ledere og ansatte i handelen om arbeid rundt miljø/klima på arbeidsplassene. (VEILEDER FOR MILJØ OG KLIMA I HANDELEN)

– Handelen kan etterspørre de grønne løsningene: både hos transportleverandører, som leietaker, og til å fremme de mest miljøvennlige produktene, for eksempel svanemerkede. Handelen har stor påvirkning gjennom design, produktvikling, krav til innhold og råvarer(for eksempel miljøgifter eller bruk av resirkulerte materialer)
– Veilederen er en inngang til hva kan man gjøre på butikknivå for å bedre miljø. Bedriftene som var med i fellesprosjektet til LO og Virke (Clas Ohlson og Plantasjen) opplevde positive resultater.

29.09. overrekkes også et Veikart for grønn handel mot 2050, et samarbeid mellom LO og Virke. Dette som et innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Miljø er lønnsomt

Gramstad forteller at bedrifter har mye å vinne på en miljøvennlig praksis.

– Det gir bedre kvalitet og kontroll. Man reduserer risiko for omdømmeskandaler, eller å måtte trekke produkter på grunn av miljøgifter og lignende.

– Miljø har lenge vært et tilleggsområde for mange, men for alle fremtidsrettede virksomheter vil dette bli en hjørnestein i bedriften.