Resultatet av dette er større effektivitet. Digitaliseringen vil også bidra til bedre planlegging og beslutningsstøtte som igjen vil redusere store kostandsdrivere som ventetider, avvik, feil, unødvendig bevegelser og urasjonell håndtering. Teknologi vil bidra til bruk av autonome operasjoner som gjøres betydelig mer rasjonelt og effektivt enn i dag. Vi vil fremover også se helt andre forretningsmodeller enn de vi kjenner i dag.

Hvordan kan næringen bli mer effektiv og lønnsom?

Teknologi og systemstøtte er et av områdene som kan bidra til betydelig effektivisering. Det er en sammenheng mellom beslutningstagernes teknologiske kompetanse og bedriftenes modenhet til å se på teknologi og systemstøtte som et konkurransefortrinn. Teknologi og systemstøtte er ikke en engangs investering. Virksomhetene må ha en langsiktig digital strategi som forankres i virksomheten og som følges opp kontinuerlig både av ledelse og ansatte. Virksomhetene og leverandørene må etablere tette og langsiktige samarbeid hvor man jobber sammen om kontinuerlig fornyelse og forbedringer. Først da får man de virkelige store effektene. Vi i Norge har en unik mulighet til å jobbe tettere sammen om dette. 

Hva ser du for deg blir viktig i fremtiden med det digitale fokuset som er i dag?

Det er viktig at virksomhetene setter digitaliseringen på dagsordenen inkluderer digitaliseringen i sin forretningsstrategi. Generelt sett er det i dag for lite kunnskap, vilje og langsiktighet for hvordan digitaliseringen skal være et konkurransefortrinn for virksomhetene.

Så er det behov for handling! Dette forutsetter tydelig prioritering og at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til oppgavene. Vi leverandører har også en svært viktig oppgave å bidra med riktig kompetanse og rådgivning for å hjelpe våre kunder til å ta riktige valg for å nå sine mål. Det er viktig at virksomhetene har både kortsikte og langsiktige mål. De virksomhetene som våger å tenke nytt og jobber tett med sine partnere og leverandører for å nå sine mål har en god grunnpilar for å skape fremtidige resultater!

 

Av: Øystein Løken, Daglig Leder Seamless