Hege Schytz Andersen, Prosjektleder for logistikkutvikling i Coop

Coop har fem store lagre som ligger i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Sentrallageret på Gardermoen som åpnet i juni gir et godt inntrykk av dimensjonene som det er på Coops virksomhet. Bare dette ene lageret alene er på hele 52 000 kvadratmeter. Hvert døgn laster og losser de 300 trailere og behandler rundt 500 000 kolli daglig.

- Vi bruker en internettbasert bookingportal som heter TakeCargo til å administrere varestrømmene mellom produsentene og de sentrale lagrene våre. Verktøyet er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Norgesgruppen, ICA og Coop, sier Hege Schytz Andersen, som er prosjektleder i sentral logistikkutvikling i Coop.

Full oversikt

Portalen fungerer slik at når kjøper sender en varebestilling til leverandør, så genereres det automatisk en transportbooking i TakeCargo som både kjøper, leverandør og transportør har tilgang til gjennom sitt medlemskap.

- Så hvis vi for eksempel bestiller varer hos Orkla, så vil både Orkla, transportøren og vi kunne se og følge bookingen knyttet til denne ordren. Hvis Orkla mangler en varelinje og må justere bestillingen, så blir kvantumet redusert og dette blir oppdatert i systemet, forklarer Schytz Andersen.

- Det er heldigvis lenge siden vi brukte telefon, fax og mail ved transportbookinger.

Siden ICA og Norgesgruppen benytter den samme portalen, så kan Orkla på sin side se alle grossistenes transportbookinger i ett og samme system.

- Det er heldigvis lenge siden vi brukte telefon, fax og mail ved transportbookinger. Nå ligger all informasjonen i dette systemet og blir koordinert der. Da blir det mer oversiktlig og det blir enklere så se det totale bildet, sier Schytz Andersen.

Alle prosesser

IT-systemet som Coop benytter er designet for å dekke alle de transportrelaterte prosessene fra varebestilling til økonomisk avregning og gir aktørene full oversikt over oppdraget. Planlegging, bestilling, gjennomføring, avvikshåndtering, avregning og rapportering er eksempler på hvilke prosesser systemet håndterer.

Flere automatiserte løsninger

I Coop forbedrer de logistikksystemene sine kontinuerlig og holder på å utvikle en skanningløsning som snart er klar for implementering:

- Dette er en løsning der vi skanner varene når de går ut av bilen og leveres i butikken. Da vil vi blant annet erstatte papirene vi bruker i dag med en elektronisk løsning, og det ser vi frem til, sier Schytz Andersen.