Av Gaute B. Iversen, partner og seniorrådgiver i Tanken Bak

I 2018 går Transport-Formidlingen SA inn i sitt 70. år. I dag er over 130 bileiere tilknyttet TF med til sammen 330 biler. Selskapets hovedtyngde er på Østlandet med kjøring for mange forskjellige kunder. Med alt fra godsbiler til spesialtransport og anleggs- og asfaltbiler er bredden stor.

– Det er helt naturlig at vi ønsker å begrense miljøpåvirkningen av vår virksomhet. Fremtiden er miljøvennlig og vi ønsker å være helt i forkant av å ta i bruk maskiner og biler som er utslippsfrie, forteller Per-Jørgen Melnes, daglig leder i Transport-Formidlingen SA.

Dønn grønn

Som et første ledd i å skape et mer miljøvennlig transportalternativ og et bedre bymiljø i Oslo, lanseres om kort tid budbilene Dønn grønn. Fra starten består flåten av ti biler - alle elektriske.

– Dette er vårt initiativ for å skape en bedre transporttjeneste for Oslo. Vårt mål er at vi skal fortsette å introdusere flere miljøvennlige kjøretøy i bymiljøet etterhvert som alternativene til vanlige lastebiler blir praktisk brukbare, sier han.

Budbilkonseptet har allerede fått mye positiv respons og stor interesse. Flere store aktører har allerede inngått avtale med Dønn grønn om å bruke tjenesten på leveranser i Oslo.

– Vi må gjøre det vi kan for å utforske mulighetene til å endre bransjen og finne gode løsninger. Som alle andre bransjer må vi tilpasse oss endrede krav fra omgivelsene. Løsningen på utfordringene med miljøet er at vi endrer miljøfokuset. Budbilene Dønn grønn er er et viktig steg, men vi følger også nøye med på utviklingen når det gjelder tyngre kjøretøy også, sier Melnes.

Økende krav

I mange prosjekter, spesielt innenfor offentlig virksomhet og bygg og anlegg, føres det ofte detaljerte miljøregnskap. Miljøkonsekvensene av transport og logistikk tas inn i regnskapet på linje med andre faktorer.

–  Kundene våre er mer opptatt av at transporten og logistikken er miljøvennlig. De blir spurt av sine kunder og vi må levere bedre tjenester i fremtiden. Vårt mål er at vi skal lede an i utviklingen i bransjen og utfordre de andre aktørene, sier han.

Myndighetenes økende avgifter og innføringen av begrensinger på bruken av biler som går på fossilt drivstoff er også en viktig faktor i utviklingen.

– Alle ønsker bedre luft og miljø i byen. Økte avgifter er en virkelighet vi må forholde oss til og innrette oss etter. I sentrum er det åpenbart at bransjen må jobbe sammen for å finne frem til alternativer som er bedre for byen, sier daglig leder i Transport-Formidlingen SA.

Elektrisk kran

Allerede i desember får TF SA levert en CO2-vennlig kranbil hvor krana er elektrisk drevet. Kranen brukes ofte på steder hvor folk ferdes forbi byggeplassen. Den elektriske kranen vil redusere utslippene vesentlig. Dette er den første av flere spesialkjøretøy som etterhvert vil få elektrisk drift.

– Dønn grønn skal gjelde alle våre miljøvennlige tjenester og biler. Det er starten på vår miljøsatsing. Dønn grønn forbedrer miljøavtrykket til våre kunder. Vi kan redusere fotavtrykket og dokumentere de reduserte utslippene, avslutter Melnes.