Enkelhet og presisjon er også det som kjennetegner hvordan de har skreddersydd lagersystemene og emballasjen slik at alt skal blir mest mulig strømlinjeformet og effektivt slik at kundene får varene sine raskest mulig.

- I dag holder det ikke lenger å få varene levert tre dager etter bestilling, markedet forventer nærmest at varene leveres dagen etter at de er bestilt. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å effektivisere arbeidsmetodene våre, og ikke minst spiller emballasje en svært viktig rolle i dette, sier Bjørn Tore Svendsen, som er lagersjef på Komplett.

Allerede i 2008 startet Komplett et samarbeid med Wittusen & Jensen om hvordan de kunne gjøre lager operasjonene mer effektive ved å rette et kritisk blikk på bruken av emballasje.

- Da tok vi en fullstendig gjennomgang av hele emballasjesortimentet. Vi så også på selve pakkingen i produksjonen og skreddersydde den nye emballasjen til dette. Det førte til en vesentlig effektivisering og ikke minst til en halvering av emballasjesortimentet, sier Jan Ole Nerhus som er regionsjef i Wittusen & Jensen.

Enestående lagersystem

Lagersystemet til Komplett heter Autostore og er et av de største i sitt slag i Skandinavia. Her lagres varene i plastkasser som blir hentet av roboter. Lageret består av 72 500 kasser og det er 75 roboter som betjener kassene.

- Det gjelder å finne de rette variantene av emballasje som passer til de ordrene vi plukker. I tillegg utvikler vi oss og selger stadig nye produkter. Tidligere gikk det mest i dataprodukter, i dag selger vi alt fra shampoo til bildeler og hagemøbler, det gjør at vi også hele tiden må utvikle og tilpasse emballasjen. Der har Wittusen & Jensen vært en god sparringspartner, og de beste løsningen finner vi gjerne i et samarbeid med dem, sier Svendsen.

Driftskritisk innsatsfaktor

Det pakkes kanskje 4000-5000 esker i løpet av en dag hos Komplett og da sier det seg selv at det går ekstremt mye emballasje.

- Hvis dette ikke hadde vært satt i et skikkelig system ville det vært nesten umulig å passe på at det er nok emballasje tilgjengelig til en hver tid. Derfor setter vi opp en åtte ukers produksjonsplan overfor våre underleverandører. Denne planen er basert på historiske tall og danner grunnlag for underleverandørenes produksjon av emballasje som leveres på faste dager. Det gjør at Komplett til en hver tid har nok emballasje, men uten at de bruker for mye plass til å lagre den. Underleverandørene på sin side kan planlegge produksjonen på en god og forutsigbar måte, forklarer Nerhus.

- Emballasje for oss er en av de virkelig driftskritiske innsatsfaktorene. Jeg tør nesten ikke tenke på hva vi ville tapt hvis vi måtte slutte å sende ut varer i et par dager fordi vi ikke hadde nok emballasje. Det er også en grunn til at vi har valgt en samarbeidspartner som vi kan stole på og som vil være der lenge, avslutter lagersjefen.