Sindre Kristiansen.

Per E. Kristiansen A/S Transport, som holder til på Rudshøgda, har en lastebilflåte som teller 22 biler inkludert datterselskapet. Til sammen omsatte de for 70  millioner kroner i fjor. De er opptatt av å ha godt materiell for å sørge for sikker og punktlig transport. Bilene er derfor til jevnlig service og byttes ut før de blir gamle.

- Per dags dato er den eldste bilen vår litt over fem år gammel mens de øvrige er i fra null til tre og et halvt. Når vi skal ha nytt materiell har vi valgt leasing som finansieringsform. Noen ganger bruker vi lastebilleverandørens finansieringsordninger, andre ganger har vi brukt bank.

- Det blir litt repetisjon av hva man lærte på kjøreskolen, og veldig mye handler om å lese hele trafikkbildet, slik at man hele tiden kan tilpasse farten slik at kjøringen blir økonomisk, så dette har vært kurs vi har vært fornøyde med

Økonomisk kjøring og jevnlig service

Leverandøren de benytter driver ikke bare med salg av lastebiler. De tilbyr også kurs for sjåførene, og det er særlig kursene i økonomisk kjøring som Kristiansen har benyttet seg av:

- Det blir litt repetisjon av hva man lærte på kjøreskolen, og veldig mye handler om å lese hele trafikkbildet, slik at man hele tiden kan tilpasse farten slik at kjøringen blir økonomisk, så dette har vært kurs vi har vært fornøyde med. Service av materiellet er også viktig, alt av materiell går på en gullavtale. Alle dekk blir sjekket for lufttrykk hver måned samt att vi laser alle akslinger en gang i året. Dette er en metode for å kontrollere at akslingene er rette slik at vi reduserer risikoen for unødvendig dekkslitasje.

Veihjelp og sporing

Det er sjelden de opplever driftsstans på materiellet sitt, men skulle uhellet være ute tar  leverandøren alltid det hele og fulle ansvaret for å få bilen på veien igjen, og de har veihjelp over hele landet. Bilene er også utstyrt med et sporingssystem, så skulle bilen bli stjålet har leverandøren verktøyene som skal til for å finne ut hvor den er.