Kjell Håkon Oppheimshaugen, BlueCargo

Det er mange fordeler knyttet til å frakte gods med tog fremfor lastebil. Det handler om Co2-utstlipp, men også om trafikksikkerhet på veiene. I følge DVZ, det største Europeiske tidsskriftet om transport og logistikk, vil det dessuten mangle mer enn en kvart million lastebilsjåfører i EU i 2025, forteller Kjell Håkon Oppheimshaugen i BlueCargo, et selskap som tilbyr intermodale transportløsninger.

Intermodal transport

Enkelt forklart vil intermodal transport si at det benyttes minst to typer transportmidler i en integrert dør-til-dør transportkjede. Et godt eksempel på en slik løsning er togforbindelsen mellom Kiel og Verona som ble startet opp i 2012. Toget har kapasitet til å ta 26 trailere, noe som tilsvarer rundt 750 tonn last. Transittiden er litt avhengig av hvilke slot-tider toget får gjennom Tyskland, Østerrike og Italia, men normalt tilbakelegges den 1300 kilometer lange strekningen på 33 timer. Stena Line Gøteborg er samarbeidspartner på strekningen mellom Kiel og Gøteborg, Kombiverkehr leverer strekningen Kiel - Verona. Varer som sendes med toget fra Verona lørdag morgen kl. 0030 ankommer Gøteborg mandag morgen kl. 0945.

- Det er mange fordeler med denne togforbindelsen. Den reduserer Co2 utslippene med 82 prosent i forhold til veitransport.

Sparer sjåfører og miljø

Skulle man forflyttet så mange trailere like raskt hadde det ikke holdt med 26 sjåfører. På grunn av hviletidsbestemmelsene ville man måtte ha dobbelt så mange. I helgene er det dessuten kjøreforbud for vogntog i både Østerrike og Tyskland.

- Det er mange fordeler med denne togforbindelsen. Den reduserer Co2 utslippene med 82 prosent i forhold til veitransport. Den løser sjåførproblemer og ikke minst fjerner den et stort antall trailere fra motorveiene i Europa. Etter hvert vil det komme økte avgifter på motorveiene, samtidigblir kjøre- og hviletidsbestemmelsene i Europa skjerpet. Det vil gjøre landeveistransportene dyrere, sier Oppheimshaugen.

Tidligere ble det kjørt to ukentlige avganger på strekningen Kiel - Verona, men etterspørselen etter dette transporttilbudet ble så stor at de måtte utvide med ytterligere en ukentlig avgang fra september i år.