– I Nasjonal Transportplan er det lagt opp til at vi skal benytte 18 milliarder kroner frem til 2029 for å øke godsandelen på jernbanen. Vi har satt i gang med en del strakstiltak som skal gjøre det mer smidig å sende gods på bane, sier Sefrid Jakobsen som er seksjonsleder for markedskunnskap i Jernbanedirektoratet og har markedsansvar for gods.

Blant strakstiltakene er en fornyingspakke på Alnabru, terminaltiltak på Heggstadmoen, sportiltak på Roa og på Kornsjø, samt fjerning av en planovergang på Skarnes.

Lønnsomt og forutsigbart

– Kundene er opptatt av enkel logistikk, at det skal være økonomisk lønnsomt, forutsigbart og at leveringspresisjonen er god når de velger fraktmåte. Alle disse tiltakene som vi setter inn bidrar til at trafikkavviklingen blir bedre, fortsetter Jakobsen.

En god jernbane krever at det gjøres en del infrastrukturtiltak, at det er nok kapasitet til å sikre en effektiv fremføring og at selve jernbanenettet er godt. Arbeidet med strakstiltakene ble iverksatt i 2016 og vil pågå til 2019.

Politisk vilje

Det er politisk vilje og det er satset mye penger for å få mer gods over fra vei til bane i landet vårt.

– Dette handler ikke bare om miljø, men også om sikkerhet og trengsel på veinettet. Derfor har det en stor samfunnsmessig betydning at mer gods blir fraktet med jernbanen. Det er laget en godsstrategi for den norske jernbanen, og vår viktigste rolle er å legge forholdene til rette på en slik måte at det vi har sagt skal gjøres også blir gjort, sier Jakobsen.

Av mer langsiktige konkrete tiltak, som bygger opp under den overordnede strategien, planlegger Jernbanedirektoratet blant annet å etablere en gods- og tømmerterminal på Hauerseter utenfor Gardermoen, oppgradering av terminalen på Nygårdstangen i Bergen, terminalen i Fauske og terminalen i Narvik.

– I tillegg vurderer vi å elektrifisere strekningen mellom Hamar og Kongsvinger. Der ønsker vi også å sette inn flere tiltak i tillegg slik at det skal bli enklere å kjøre tog mellom disse stedene, så det er mange oppgaver å ta tak i, avslutter Jakobsen.